Коверда
Анатолій Васильович
 1. Дата народження – 20.11.1959
 2. Науковий ступінь – кандидат економічних наук
 3. Посада – доцент
 4. Навчання – 1976-80 рр. Одеський інститут народного господарства
 5. Трудова діяльність
  • 1982-85 рр. – аспірантура при кафедрі АГД ОІНГ, Тема дисертації: «Исследование резервов снижения себестоимости продукции на основе совершенствования управления, организации производства и труда».
  • 1985-92 рр. – асистент та старший викладач кафедри АГД ОІНГ
  • 1992- по теперішній час – доцент кафедри АГД ОІНГ
 6. Викладає курси – «Аналіз в галузях народного господарства», «Основи наукових досліджень»
 7. Наукові інтереси – Аналіз діяльності торговельних підприємств
 8. Стажування – 1990-91 рр. Кельнський університет, Німеччина
 9. Монографії
  • Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів/ За редакцією к.е.н., проф. О.П. Крижанівської, проф.. А.В. Сосновського. – Одеса:, 2008. – 232с. Розділ 3.
  • Сучасні проблемі розвитку економічного аналізу як інструменту ефективності діяльності/ за редакцією к.е.н., доц. Н.А.Волкової, Одеса.; 2012. – 236с. розділ 3.1.
 10. Статті
  • Аналіз фінансової діяльності торговельних підприємств (Розділ 3 у монографії «Сучасний економічний аналіз діяльності господарюючих суб’єктів / За редакцією к.е.н. прод. О.П. Крижановської, к.е.н. Сосновського А.В. – Одеса: Пальміра, 2008 – 232 с. – 0,9 д.а.
  • Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів наукового спрямування денної форми навчання за магістерською програмою «Економічний аналіз суб’єктів господарювання» (Уклад. В.В. Немченко, А.В. Коверда. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2011р. – 48с. (0,6 д.а.)
  • Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму» для студентів усіх форм навчання (Уклад. А.В. Коверда, Н.Е. Подвальна – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010р. -103с. (2,02 д.а.)
  • Проблемні питання аналізу показників діяльності торговельних підприємств. Збірник наукових праць II- ї Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні проблеми економічної теорії та практики господарювання в ринкових умовах. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 660с. (0,4 д.а.)
  • Економічний аналіз як інструмент забезпечення ефективного управління діяльністю торговельних підприємств. Збірка тез доповідей учасників I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління». – Макіївка: МЕГІ. – 2012.- 248с. (0,2 д.а.)
  • Аналітичне забезпечення контролю рівня показників торговельної діяльності. Тези Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Формування та реалізація пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів». – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 346с. (0,1 д.а.).
ONEU LOGO