Шмиголь
Михайло Федорович

Освіта: у 1979 р. – закінчив Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «Філософія»; 1984-1987 рр. – аспірантура при філософському факультеті Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Досвід роботи: 1979-1983 рр. – викладач кафедри філософії ОІНХ; у 1987 р. – захистив кандидатську дисертацію по темі «Стимулирование трудовой деятельности как социально-философская проблема»; з 1988 р. – доцент кафедри філософії та культурології ОДЕУ; з 2001 р. – завідувач кафедри філософії та культурології ОДЕУ; з 2011 р. – завідувач кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ.

Сфера наукових інтересів: проблеми епістемології, філософії освіти та глобалізації.

Наукові праці: близько 100 науково-методичних робіт та публікацій, у тому числі навчальні посібники «Основи філософії», «Основи культурології», «Логіка», «Релігієзнавство», «Етика», які неодноразово видавались; кафедральна колективна монографія «Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український контекст» (редактор) та інші.

Електронна адреса: s-50@mail.ru

ONEU LOGO