Начальник ІОЦ
к.т.н.
Домаскін
Олег Михайлович

723 - 10 - 56

ІОЦ є структурним підрозділом Одеського національного економічного університету, який забезпечує розвиток і функціонування технічної бази та інформаційної інфраструктури; впровадження програмно-технічних засобів інформатизації навчального процесу та адміністративної діяльності ОНЕУ. Центр забезпечує телекомунікаційний та комп'ютерний зв'язок ОНЕУ з зовнішнім інформаційним простором та між структурними підрозділами. На базі ІОЦ проводиться науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій.

ІОЦ підпорядковується безпосередньо Ректору ОНЕУ. Загальне та оперативне управління здійснює начальник ІОЦ. Робота центру здійснюється відповідно до перспективного та річного планів концепції його розвитку.


Документація і файли для завантаження

 


Контактні дані

Сектор ТО
723 - 03 - 86
(прийом заявок на обслуговування техніки)

Група мультимедійного забезпечення
723 - 86 - 61
(питання забезпечення навчальних занять мультимедійною технікою)

Лабораторія АСУ ВНЗ
723 - 03 - 86
(питання впровадження та обслуговування АСУ ВНЗ)

Диспетчерська ІОЦ
723 - 81 - 77
(2й корпус - заявки на аудиторний фонд ІОЦ)

Структура Центру
 • Сектор експлуатації
 • Впровадження та супровід інформаційних підсистем організаційно-управлінської та фінансово-господарської діяльності університету.
 • Підготовка та ведення документації з технічного захисту інформації
 • Сектор технічного обслуговування
 • Ремонт та заміна комп'ютерної техніки та комплектуючих, які вийшли з ладу, або некоректно працюють..
 • Ввведення в експлуатацію нової комп'ютерної техніки.
 • Технічне та програмне супроводження комп'ютерної мережі університету.
 • Підтримка та супровід проекційної та мультимедійної техніки
 • Диспетчерська ІОЦ
 • Прийом заявок на використання аудиторного фонду комп'ютерних аудиторій ІОЦ
 • Розподіл та обслуговування аудиторного фонду комп'ютерних аудиторій.
 • Лабораторія АСУ ВНЗ
 • Супровід інформаційної підсистеми організаційно-управлінської діяльності університету
 • Лабораторія комунікаційних технологій
 • Моніторинг та усунення несправностей локальної мережі університету, каналів передачі даних, мережевого обладнання та серверів.
 • Організація доступу в інтернет по дротовим та бездротовим каналам зв'язку.
 • Адміністрування комп'ютерної мережі університету.
 • Група мультимедійного забезпечення
 • Моніторинг та усунення несправностей локальної мережі університету, каналів передачі даних, мережевого обладнання та серверів.
 • Організація доступу в інтернет по дротовим та бездротовим каналам зв'язку.
 • Адміністрування комп'ютерної мережі університету.