Отдел международных связейПам'ятка щодо оформлення відряджень за кордон

Відрядження за кордон викладачів і співробітників університету (до країн далекого і ближнього зарубіжжя) оформляються тільки у Відділі міжнародних зв'язків (корпус 1, ауд. 125).

Підставою для оформлення наказу про відрядження є:
  1. Запрошення на ім'я ректора (у якому повинні бути обов'язково вказані фінансові умови) з перекладом на українську мову (у країни далекого зарубіжжя).

  2. Заява та завдання на відрядження (за встановленою в університеті формою) в якій вказується П.І.Б. направляється у службове відрядження, його посада за основним місцем роботи, терміни відрядження, мета відрядження, фінансові умови поїздки та передбачувані результати.

Для оформлення наказу та отримання витрат на відрядження в бухгалтерії університету, документи подаються в ВМЗ не пізніше 10-х діб до від'їзду.

Відділ оформляє наказ на відрядження та посвідчення про відрядження.

Готове посвідчення про відрядження кандидат отримує в канцелярії.

Звіт про службове відрядження за встановленою формою (підписаний відрядженим і зав. кафедрою) оформляється у триденний термін після повернення з відрядження, затверджується ректором і здається у ВМЗ.


ул.Преображенская, 8, каб. 125
+38 (0482) 32-79-16, 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)
george
ird
ONEU LOGO