Приймальна комісія

 ПРИЙОМ на навчання для здобуття ступеня магістра у 2017 році на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну, заочну, вечірню форми навчання Друга вища освіта

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за профільною для університету спеціальністю (напрямом підготовки), а також здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію військового квитка (посвідчення про приписку);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на денну форму навчання починається з 12 липня і закінчується 26 липня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 28 липня до 09 серпня.

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на заочну та вечірню форми навчання починається 12 липня і закінчується 07 серпня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 09 серпня до 16 серпня.

Термін навчання для здобуття ступеня магістра - 1 рік 4 місяця

Другу вищу освіту в університеті можна отримати за наступними спеціальностями

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO