Приймальна комісіяДенна форма
Заочна форма
Вечірня форма
 • На 1 курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються вступники на основі повної загальної середньої освіти.

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 годині 25 липня ;

  Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується:

  о 18.00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

  о 18.00 годині 26 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

  вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;

  співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими умовами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

  У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінокзанглійської, французької, німецької та іспанськоїмов.Оцінки з англійської ,французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

  Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовленняне більше, ніж з чотирьох спеціальностей . Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

  Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

  Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред"являє особисто в оригіналі та додає:

  • документ, що посвідчує особу (додати копію цього документу);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних ( додати копію);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих документів);
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

  Вступники, які отримали рекомендації , мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня.

  Перелік конкурсних предметів згідно додатка 4 Умов прийому до ВНЗ України у 2018 році для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO