Вакансії


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті"

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

професора кафедри: економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;

доцентів кафедр: математичних методів аналізу економіки, іноземних мов, банківської справи, філософії, історії та політології, мовної та психолого-педагогічної підготовки, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту, статистики, економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, фінансового менеджменту та фондового ринку, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, експертизи товарів та послуг, економічної кібернетики та інформаційних технологій, загальної економічної теорії та економічної політики, економіки, права та управління бізнесом, Управління персоналом та економіки праці;

старших викладачів кафедр: статистики, іноземних мов, управління персоналом і економіка праці, економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, загальної економічної теорії та економічної політики;

викладача кафедр: загальної економічної теорії та економічної політики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНЕУ на протязі місяця (заява пишеться власноручно, реєструється в канцелярії (додаток 1а, додаток 1б);
 • характеристику (хто перший раз проходить конкурс на посаду);
 • список наукових праць, завірений власним підписом, вченим секретарем ОНЕУ (Додаток 2);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • контракт у 2-х екземплярах (для деканів, завідувачів, кафедрами);
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, довідки, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт про роботу за попередній період;
 • копії дипломів на повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • довідку про проходження психіатричного огляду;
 • витяг з протолу засідання кафедри про відкрите заняття та практичне занняття;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про розглядання заяви про участь у конкурсі (хто обирається перший раз на посаду) та звіту ( хто був уже на посаді):
 • висновок кафедри (додаток 3):
 • протокол засідання лічильної комісії кафедри;
 • витяг з протоколу засідання ради факультету (для доцентів, професорів, деканів, завідувачів кафедрами);
 • анкетування;
 • перспективний план розвитку кафедри на 2017-2022 р. (для завідувачів кафедр).

Доценти, професори, завідувачі кафедрами, декани факультетів обираються за конкурсом на Вченій раді університету.

Старші викладачі, викладачі обираються за конкурсом на Вченій раді факультету.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади знаходяться на сайті нашого університету, а також на почті відповідної кафедри.

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 14 грудня 2017 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .
Додатки (Бланки/Зразки необхідних документів) ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ Положення про заміщення посад Доповнення до положення
ONEU LOGO