Відділ міжнародних зв'язків


Про відділ
Співробітники
 • ВМЗ

  З метою зміцнення існуючих відносин між зарубіжними ВНЗ і ОНЕУ, встановлення нових контактів у 2004 році в університеті створено Відділ міжнародних зв'язків.

  Діяльність ВМЗ спрямована на досягнення високого міжнародного рівня, конкурентоспроможності освіти і наукових досліджень в ОНЕУ, широку інтеграцію університету і регіональної системи вищої освіти в міжнародне академічне співтовариство, розвиток ефективної системи управління міжнародною діяльністю.

  Основні завдання, що реалізовуються відділом:

  • Підготовка, супровід, підтримка координація і реалізація міжнародних проектів за участю ОНЕУ, його підрозділів, творчих колективів і окремих співробітників.
  • Організація й адміністрування всіляких програм, навчання іноземних громадян в ОНЕУ за державною лінією в межах двосторонніх угод і за контрактом.
  • Організація й адміністрування міжнародної співпраці ОНЕУ в межах договорів про партнерство із зарубіжними університетами, установами, фірмами і організаціями.
  • Cтворення і ведення відповідних баз даних; розробка основних показників, механізмів, процедур, регламенту проведення регулярної самооцінки ОНЕУ, його підрозділів, програм, кадрів.
  • Аналітична діяльність у сфері вдосконалення управління міжнародними зв’язками університету.
  • Підготовка й проведення конференцій, семінарів, нарад.
  • Інформаційна підтримка web–сайту ОНЕУ в галузі міжнародної діяльності, підготовка проміжних та підсумкових матеріалів, доповідей за проектами та програмами.
  • Застосування сучасних інформаційних технологій і широке впровадження їх у практику управлінської діяльності в університеті, включаючи створення і супровід web-сайту ВМЗ.
  • Реєстрація зарубіжної технічної і добродійної допомоги університету.
  • Організація і проведення додаткових освітніх програм щодо вдосконалення навичок практичного використання іноземних мов співробітниками і студентами.
  • Забезпечення належного документообігу в питаннях, віднесених до компетенції ВМЗ, включаючи підготовку виставок згідно з наказом щодо підписання договорів і контрактів і т.ін.

  Основні напрямки діяльності відділу міжнародних зв'язків

  • підготовка і укладання угод і договорів про співпрацю університету з вищими навчальними закладами і організаціями закордонних держав, практична реалізація цих угод з іншими відповідними підрозділами університету;
  • організація надання послуг, пов'язаних iз навчанням іноземних громадян;
  • участь в організації, проведенні сторонніх і двосторонніх заходів відповідно до планів міжнародної співпраці;
  • підготовка і реалізація міжнародних проектів з позабюджетними джерелами фінансування;
  • участь у міжнародних освітніх і наукових програмах і фондах.
  • організація і проведення наукових і освітніх конференцій, виставок, семінарів, лекцій з міжнародної тематики і таке інше;
  • створення і ведення бази даних по фондах, грантах і таке інше, надання консультаційних послуг для співробітників і студентів університету, пов'язаних з пошуком можливостей фінансування при виїзді за кордон на навчання і стажування;
  • оформлення виїздів за кордон співробітників і студентів університету.
 • 
  ШУБАРТОВСЬКИЙ
  Георгій Іванович
  Проректор
  з науково-педагогічної, виховної
  роботи та міжнародних зв'язків
  +38 (0482) 32-79-16
  +38 (048) 723-11-81

  george
  george.i

  У 1967 році закінчив Одеський верстатобудівний технікум, у 1971 році планово-економічний факультет Одеського інституту народного господарства. Після служби в армії закінчив аспірантуру кафедри фінансів і захистив кандидатську дисертацію.

  З 1976 року - асистент, доцент, заступник декана, завідувач кафедри, а з 1989 року - проректор з економіки та міжнародних зв'язків Одеського інституту інженерів морського флоту (Одеського національного морського університету). З 2001 року до листопада 2003 року проректор ОНМУ, директор Інституту перепідготовки і міжнародної співпраці.

  З 1993 до 2003 року - керівник Регіонального центру міжнародного інституту менеджменту «ЛІНК» (Росія) і Відкритого Британського Університету (Великобританія) в місті Одесі.

  З січня 2004 року – проректор Одеського державного економічного університету.

  Нагороджений знаком «Відмінник вищої освіти України», почесним знаком Одеської обласної ради.


  ВМЗШКУРАК
  Олена Миколаївна
  Начальник
  Відділу міжнародних зв’язків
  +38 (0482) 358160
  ird

  • Керує і організовує роботу відділу міжнародних зв'язків.
  • Організовує роботу з іноземними громадянами, студентами і викладачами, що прибули до ОНЕУ.
  • Рекрутує іноземних громадян на навчання в ОНЕУ.
  • Організовує і проводить обмінні програми з партнерськими закордонними ВНЗ.
  • Працює зі студентами ОНЕУ, що беруть участь у конкурсі обмінних програм.
  • Оформляє відряджання співробітників, викладачів і студентів ОНЕУ за кордон.
  • Консультує щодо підготовки документів для отриманнявіз із метою навчання, участі в конференціях, проходження наукових стажувань;
  • консультує з питань роботи Посольств і Консульств закордонних країн в Україні.
  • Бере участь у підготовці і реалізації міжнародних проектів.


  ШИРОКА
  Ірина Борисівна
  Провідний фахівець ВМЗ +38 (048) 723-11-81 (fax)
  george

  • Налагоджує контакти з іноземними громадянами, що бажають навчатися в ОНЕУ, здійснює юридичну підтримку щодо оформлення запрошень, в'їзних віз і документів.
  • Документально оформляє прийом іноземних громадян .
  • Працює з іноземними студентами, що приїжджають до ОНЕУ за направленням МОН і за укладеними договорами.
  • Організовує роботи із студентами і викладачами ОНЕУ, що виїжджають у закордонні відрядження, закордонні ВНЗ - партнери з обмінних програм.
  • Оформляє тимчасову реєстрацію іноземних громадян на території України.вул.Преображенська, 8, каб. 125
+38 (0482) 32-79-16, 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)
george
ird
ONEU LOGO