Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації


Кудієва
Наталія Володимирівна
Керівник центру

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність факультету спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, Південного офісу Держаудитслужби, з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

Основні напрями діяльності:
  • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
  • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
  • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
  • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
  • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
  • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
  • запровадження нових методів та технологій навчання.

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації було започатковано 2 липня 1980 р. згідно з Постановою колегії Міносвіти України та Мінфіну України за № 18-107/250 і №16. На цей час він є ланкою безперервної освіти і призначається для подолання дефіциту кадрів у провідних галузях народного господарства.

Підвищення кваліфікації на факультеті проводиться за акредитованими напрямками Університета (Ліцензія МОН України Серія АВ № 420655).


Гоголя, 18, к.106
(0482) 32-77-86, (0482) 32-77-85, (048) 723-05-47
fpk
fpk.oneu@gmail.com
ONEU LOGO