Факультет економіки і управління підприємництвом


Ляліков
Сергій Володимирович
Декан факультету
к.е.н., доцент

Факультет був створений у 1965 році як планово-економічний факультет (ПЕФ). У 1993 році у зв'язку з відкриттям на факультеті нових напрямів підготовки /спеціалізацій, обумовлених необхідністю формування системи ринкових відносин в Україні, ПЕФ був перетворений у факультет економіки та управління виробництвом (ФЕУВ). За період із 1965 року факультетом було підготовлено понад 5000 економістів, у тому числі біля 1000 - для країн близького та далекого зарубіжжя.

За своїм науковим потенціалом ФЕУВ є провідним факультетом в університеті. На кафедрах факультету працюють 21 професор. Серед них : член-кор. НАН України М. І. Звєряков – ректор університету (кафедра загальної економічної теорії); А.І. Ковальов – проректор з наукової роботи (кафедра економіки та управління національним господарством); Т.Б. Кублікова – проректор з науково-педагогічної роботи (кафедра менеджменту) та інші.

До складу факультету входять кафедри: менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності (завідувач – д.е.н., професор І.О. Кузнєцова); економічної теорії (завідувач – д.е.н., професор М.О. Уперенко); економіки підприємства (завідувач – д.е.н., професор О.Г. Янковий); Економіки, права та управління бізнесом (завідувач – д.е.н., професор Н.В.Сментина); правознавства (завідувач – к.ю.н., доцент Л.Д. Романадзе); економічної кібернетики (завідувач – д.ф.-м.н., професор Є.С Якуб); статистики (завідувач – к.е.н., професор А.З. Підгорний); управління персоналом і економіки праці (завідувач – д.е.н., професор В.Г. Никифоренко); експертизи товарів та послуг (завідувач – к.е.н., доцент Т.А. Кунділовська). Більше ніж 70% викладачів кафедр ФЕУВ мають вчені звання. Потужний науковий потенціал та постійна орієнтація факультету на потреби економіки дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів, які займають високі посади в громадсько-політичному житті України та за її межами.

На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентський актив вирішує ключові проблеми, пов'язані з життєдіяльністю факультету, поточний контроль здійснення навчального процесу, коригування навчальних планів і магістерських програм; організація і проведення спортивних, культмасових заходів; поселення в гуртожиток; проведення наукових студентських конференцій, тощо. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування - це чудова нагода здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів. Разом із деканатом і кафедрами факультету студентське самоврядування досягло суттєвих успіхів. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 4 – студентськими мерами Одеси.

Багато студентів факультету перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах дипломних і наукових робіт. Студенти факультету - неодноразові переможці оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ» та «Міс студентства», були володарями кубка Одеси й України зі спортивних бальних танців, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів. Студенти-спортсмени з різноманітних видів спорту (бойових мистецтв, бадмінтону, баскетболісти, волейболісти, футболісти, легко- та важкоатлети, гімнасти), добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний процес. У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як особистість, отримати певні практичні та професійні навики. Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!

ONEU LOGO