Центр вечірньої форми навчання

Про центр
Співробітники
Студентське життя
Відгуки випускників
 • 
  Ластовенко
  Микола Григорович
  Керівник центру
  к.е.н., доцент

  16 травня 1921 року було засновано Одеський інститут народного господарства, а з 1 вересня 1931 року почав функціонувати Одеський кредитно-економічний інститут.

  У вересні 1954 року в Одеському кредитно-економічному інституті (зараз відомий як Одеський національний економічний університет) було відкрито вечірнє відділення, яке через чотири роки реорганізувалося у вечірній факультет. Створення вечірнього факультету було обумовлено потребами народного господарства країни у кваліфікованих кадрах, що мали поєднувати високу професійну майстерність з глибокими теоретичними знаннями у сфері економіки.

  2 грудня 1966 року Одеський кредитно-економічний інститут реорганізовано у широкопрофільний вищий навчальний заклад: Одеський інститут народного господарства.

  У 1992 році на базі вечірнього факультету Одеського інституту народного господарства був створений комерційний факультет.

  Гідно оцінивши досягнення і заслуги колективу Одеського інституту народного господарства перед державою, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 13 серпня 1993 року створив на його базі Одеський національний економічний університет (ОНЕУ).

  Сьогодні на факультеті навчаються близько 1000 студентів.

  Навчальні плани передбачають глибоке вивчення гуманітарних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін із застосуванням економіко-математичних методів, електронно-обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти факультету беруть активну участь у наукових дослідженнях кафедр університету.

  Гордість факультету - його випускники. Багато їх сьогодні працюють на відповідальних посадах у різних галузях економіки. Серед них - керівники фінансових управлінь, відділів системи Міністерства фінансів України, державних податкових адміністрацій та державного казначейства, ревізори, інспектори й економісти ревізійних відділів фінансових органів, топ менеджери, бренд-менеджери, маркетологи, менеджери, юридичні консультанти, фінансові аналітики, наукові співробітники науково-дослідних фінансових інститутів; директори банків, начальники економічних відділів і секторів банків (активно-пасивних операцій, кредитного, комерційного, фінансово-економічного аналізу, прогнозування грошового обігу, касових операцій, цінних паперів, зовнішньоекономічних, контрольно-ревізійних служб та інші), наукові співробітники, економісти науково-дослідних банківських інститутів;головні та старші бухгалтери, бухгалтери-економісти, начальники фінансових відділів промислових підприємств, торговельних організацій і підприємств громадського харчування, викладачі освітніх установ (від школи до університету), бухгалтери та облікові працівники обчислювальних центрів, які обслуговують підприємства торгівлі і громадського харчування; провідні фахівці, економісти, працівники всіх рівнів економічної діяльності будь-яких підприємницьких структур, торговельно-посередницьких та фінансових організацій і установ, консалтингових фірм, муніципальних установ, податкових інспекцій всіх рівнів, підприємства готельного сервісу і туризму, рекламні агентства, митні органи, туристські фірми.

  Сьогодні на факультеті плідно працюють відомі вчені, фахівці з різних галузей економіки. Це професори: Л.В. Кузнєцова, В.Ф. Максимова, Г.О. Величко, М.А. Левицький, М.А. Окландер; Доценти: С.М. Стрельцова, Ю.А. Єгупов, І.С. Лапіна, В.Д. Кірсанов, В.П. Хомутенко, І.Ф. Кошелупов, І.Л. Шерер, Л.І. Ухлічева, О.Л. Сирчін, М.М. Осіпова, Л.М. Дейніс, В.Г. Герасименко, В.Г. Баранова, Н.А. Шикіна, І.В. Бакова та інші.

  Високий науковий і методичний потенціал, творчі й плідні зв'язки з виробництвом, відповідальне ставлення до справи з боку викладачів і студентів - усе це є запорукою того, що і далі комерційний факультет Одеського національного економічного університету буде плідно працювати і розвиватися, вносити гідний вклад у підготовку фахівців для різних галузей господарства України.

 • 
  Ластовенко
  Микола Григорович
  Керівник центру
  к.е.н., доцент
  Фомічова
  Олена Михайлівна
  Провідний методист
  Крутенко
  Віолетта Ігорівна
  секретар факультету
 • 

 • 

  Почему стоить выбрать вечерний факультет?

  1. Это удобно. Можно учиться и не отрываясь от работы, одновременно применять полученные знания на практике.
  2. Облегчает трудоустройство и ускоряет карьерный рост. По окончанию магистратуры иметь опыт работы около 3-х лет и устроиться на престижную работу.
  3. Возможность получить максимум знаний за относительно небольшой срок обучения, ведь практичность сегодня важнее престижа.
  4. Разновозрастные группы, возможность получить высшее образование в любом возрасте.
  5. Отличный вариант для выпускников училища, колледжа, которые хотят продолжить обучение в высшем учебном заведении.
  6. И самое главное – это высокий уровень обучения, который ничем не отличается от стационара.

  Группа 65 специальности «Учет и аудит»


  Хотим обратиться к поступающим! Советуем поступать на ЦВФН потому что:

  1. Вечерний факультет остался единственный в городе
  2. Есть возможность одновременно, и работать и учиться
  3. Доброжелательный деканат
  4. Не большая стоимость обучения
  5. Разнообразный выбор специальностей
  6. Гарантируемое трудоустройство

  Коллектив группы 63 специальности «Финансы и кредит»


  Вечерняя форма обучения предоставляет Вам возможность уже будучи младшим специалистом идти работать по профессии и зарабатывать себе на обучение. Так же вы получаете огромный опыт и выбор в разных сферах деятельности и с высокими заработками.

  Кочергина Настя


  Судьба нас выбрала, взвалив, после работы
  (такое не забыть и через толщу лет)
  Оставив все домашние заботы,
  В ОИНХ спешили, на вечерний факультет…
  В учебе здесь не знали компромиссов:
  Преподаватель – бог, судья и верный друг,
  Давал нам знания спецов-экономистов,
  Уверенность для будущих заслуг.
  Коллоквиум, конспекты, семинары -
  Как для солдат сраженья боевые,
  И вспоминаются, как страшные кошмары,
  Когда без снов писали курсовые…
  Любили мы зачеты автоматом -
  Зеленый свет к экзаменам давали
  Недаром наш декан Владимир Семибратов
  Три шкуры драл из тех, кто отставали.
  Ему на смену пришел доцент Добров,
  Вздохнули все с «пушистыми хвостами»,
  А он гонял их, так что будь здоров,
  За книги взялись все обеими руками…
  И снисхождений не было, (надеялись напрасно),
  Ломал и он, лентяев, как хворост через коленко,
  Процесс учебный шел по плану, властно,
  Когда деканом стал неутомимый Ластовенко.
  К ОИНХу в нас любовь за знание, поверь…
  И хоть года меняют все, и нам пощады нет-
  Вечерний стал коммерческий теперь,
  Но мы верны тебе, любимый наш
  вечерний факультет!!!

  Аркадий ЧЕКЕРЛАН,
  выпускник вечернего факультета 1985г


вул Преображенська, 8, к. 319
723-84-92 , 723-80-73
сf
ONEU LOGO