Відділ міжнародних зв'язківВідділ міжнародних зв'язків Одеського національного економічного університету забезпечує весь комплекс робіт з прийому іноземних громадян на навчання в ОНЕУ:

 • сприяє в підготовці іноземних громадян за програмами факультетів для вступників в ОНЕУ (відповідно до отриманих університетом ліцензіями МОНУ);
 • бере участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими та науково-педагогічними працівниками;
 • надає консультації іноземним громадянам щодо легалізації документів про освіту, оформлення віз тощо;
 • організовує навчання для громадян зарубіжних країн за спеціальностями університету;
 • здійснює рекламну діяльність із залучення зарубіжної молоді на навчання до університету;
 • оформляє запрошення, контракти для іноземних громадян;
 • готує документи про освіту;
 • надає паспортно-візову підтримку;
 • забезпечує культурний та духовний розвиток студентів.

Правила прийому іноземних громадян

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 р. № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536 про «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» та «Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації».

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення

При прийнятті на навчання за програмами бакалавр, спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за результатами співбесіди з предметів, передбачених Правилами прийому до Одеського національного економічного університету за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

Іноземні громадяни можуть займатися на наступних рівнях:

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень «МАГІСТР»
 • Аспірантура
 • МБА

 


вул.Преображенська, 8, каб. 125
+38 (0482) 32-79-16, 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)
george
ird
ONEU LOGO