Наукова робота в ОНЕУСклад Вченої ради ОНЕУ

 1. Звєряков Михайло Іванович /голова ради/ ректор університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України
 2. Ковальов Анатолій Іванович /заст. голови ради/ проректор з наукової роботи, д.е.н., професор
 3. Кублікова Тетяна Борисівна проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор
 4. Сментина Наталія Валентинівна /вчений секретар/ завідувач кафедри економіки, права та управління бізнесом, д.е.н., доцент
 5. Баранова Вікторія Глібівна, завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, д.е.н., професор
 6. Балджи Марина Дмитрівна, професор кафедри економіки, права та управління бізнесом, д.е.н., професор
 7. Беспалов Володимир Михайлович, декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент
 8. Будницька Анастасія Олександрівна, студентка ІІІ курсу ФЕУП
 9. Буздиган Марія Олексіївна, аспірантка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, ІІ року навчання з відривом від виробництва
 10. Величко Геннадій Олександрович, професор кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, к.е.н., професор
 11. Видобора Володимир Володимирович, декан кредитно-економічного факультету, к.е.н., доцент
 12. Волохова Ірина Семенівна, завідувач кафедри фінансів, д.е.н., доцент
 13. Гаврютіна Алла Анатоліївна, завідувач відділу докторантури та аспірантури
 14. Герасименко Віктор Григорович, завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., професор
 15. Гонтарева Тетяна Євгенівна, студентка ІV курсу ФЕФ
 16. Гончаренко Олена Миколаївна, декан фінансово-економічного факультету, д.е.н., доцент
 17. Даниліна Світлана Олексіївна, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент
 18. Жданова Людмила Леонідівна, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., доцент
 19. Єргієва Іванна Дмитрівна, голова студентської профспілки, студентка ІІІ курсу ФЕУП
 20. Іваницька Тамара Петрівна, директор бібліотеки
 21. Карайван Ольга Олександрівна, начальник планово-фінансового відділу
 22. Карпов Володимир Анатолійович, начальник науково-дослідної частини, к.е.н., доцент
 23. Керекеша Ольга Владиславівна, завідувач кафедри іноземних мов, к. пед. н., доцент
 24. Кіршо Світлана Михайлівна, завідувач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, к.філол.н., доцент
 25. Коваленко Вікторія Володимирівна, професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор
 26. Козак Юрій Георгійович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор
 27. Копа Вадим Михайлович, завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, доцент
 28. Корольова Тетяна Сергіївна, старший науковий співробітник науково-дослідної частини, к.е.н., старший науковий співробітник, голова профспілкового комітету університету
 29. Кравченко Віра Олексіївна, професор кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, к.е.н., професор
 30. Кузіна Руслана Віліївна, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, д.е.н., доцент
 31. Кузнєцова Людмила Вікторівна, завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор
 32. Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, д.е.н., професор
 33. Кунділовська Тетяна Анатоліївна, в.о. завідувача кафедри експертизи товарів та послуг, к.т.н., доцент
 34. Ластовенко Микола Григорович, керівник Центру вечірньої форми навчання, к.е.н., доцент
 35. Литовченко Ірина Львівна, завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор
 36. Лоханова Наталія Олексіївна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., професор
 37. Ляліков Сергій Володимирович, декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.е.н., доцент
 38. Максимова Юлія Сергіївна, студентка ІІІ курсу КЕФ
 39. Макуха Сергій Миколайович, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент
 40. Малишко Валерій Семенович, керівник Центру заочної форми навчання, к.е.н., доцент
 41. Мацкул Валерій Миколайович, завідувач кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент
 42. Москалюк Ганна Олександрівна, декан обліково-економічного факультету, к.е.н., доцент
 43. Нездоймінов Сергій Георгійович, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент
 44. Нерян Віктор Володимирович, начальник навчально-методичного відділу
 45. Никифоренко Валерій Григорович, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., професор
 46. Підгорний Анатолій Захарович, завідувач кафедри статистики, к.е.н., професор
 47. Савченко Вадим Ігорович, студент ІІІ курсу ОЕФ
 48. Салімова Сабіна Чингіз, голова студентського самоврядування, студентка ІІІ курсу ФЕУП
 49. Семенов Василь Федорович, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, д.е.н., професор
 50. Семешенко Катерина Михайлівна, студентка ІІІ курсу ФМЕ
 51. Сиротенко Наталія Анатоліївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н., доцент
 52. Слатвінська Марина Олександрівна, доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент
 53. Сотніков Юрій Миколайович, доцент кафедри маркетингу, к.е.н., доцент
 54. Суворовський Олександр Леонардович, керівник Центру підвищення якості освіти, к.е.н., доцент
 55. Уперенко Микола Опанасович, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., професор
 56. Хомутенко Віра Петрівна, професор кафедри фінансів, к.е.н., професор
 57. Шерстньова Наталія Володимирівна, помічник ректора з правових питань
 58. Шикіна Юлія Євгенівна, головний бухгалтер університету
 59. Шмиголь Михайло Федорович, завідувач кафедри філософії, історії та політології, к.ф.н., доцент
 60. Шубартовський Георгій Іванович, проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., доцент
 61. Якуб Євген Соломонович, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.ф.-м.н., професор
 62. Янковий Олександр Григорович, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор

 

Вчений секретар
Сачук Юлія Анатоліївна
Вчений секретар ради університету Сментина Наталія Валентинівна
33-24-86
vs

ONEU LOGO