Приймальна комісія


Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників, які мають повну загальну середню освіту, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра
Програма вступного випробування з географії Програма вступного випробування з історії України Програма вступного випробування з української мови і літератури Программа вступительного экзамена по русскому языку Програма вступного випробування з іноземної мови Програма вступного випробування з математики
Програми співбесід, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра
Програма співбесіди з географії Програма співбесіди з історії України Програма співбесіди з української мови і літератури Программа собеседования по русскому языку Програма співбесіди з математики
Програми фахових вступних випробувань для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 3 курс за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ПРОГРАМА вступного випробування на 2курс за спеціальністю 242 «Туризм», 3 курс за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства», 3 курс за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси і кредит» (фінансова сфера), 3 курс за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці», 3 курс за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 3 курс за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна статистика», 3 курс за напрямом підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», на 3 курс за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 073 «Менеджмент», 3 курс за напрямом підготовки 6.03060101 «Менеджмент» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», 3 курс за напрямом підготовки 6.030505 «Міжнародна економіка» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 075 «Маркетинг», 3 курс за напрямом підготовки 6.030507 “Маркетинг” ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика», 3 курс за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економічна теорія», 3 курс за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси і кредит» (банківська сфера), 3 курс за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа»
Програми додаткового вступного випробування (співбесіди) для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація«Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 071«Облік і оподаткування» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економічна теорія та економічна політика» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальнісю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 051«Економіка», спеціалізація «Бізнес статистика та аналітика» ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм»
Програми фахових вступних випробувань на ступінь магістра за спорідненою спеціальністю на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра ( спеціаліста)
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом сучасної організації» для здобуття освітнього ступеня магістра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 242 «Туризм» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій » для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна статистика» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 075 «Маркетинг» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Теорія економічного росту та розвитку» для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Експертиза товарів та послуг» для здобуття освітнього ступеня магістра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» для здобуття освітнього ступеня магістра ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови для здобуття на освітній ступень магістра на основі диплома бакалавра
Програми додаткового вступного випробування (співбесіди) на ступінь магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій» «Менеджмент інноваційної діяльності» «Управління фінансово-економічною безпекою» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 075 «Маркетинг» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Теорія економічного росту та розвитку» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Експертиза товарів та послуг» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом сучасної організації» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Бізнес статистика та аналітика» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 242 «Туризм» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO