Студентське самоуправління ОЕФ


Голова самоуправлінняШаповалов
Денис Олегович

Студентське самоврядування обліково-економічного факультету — невід'ємна частина університетського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками у своєму житті. Саме за студентства кожен стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, намагається вирішувати свої власні проблеми. Тому студентське самоврядування ОЕФ створено для того, щоб допомогти студентам в вирішенні їхніх проблем, забезпечують науковому, культурному та спортивному розвитку студентів.

Самоврядування обліково-економічного факультету – найважливіший і найвідповідальніший елемент студентського життя факультету.

Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. Органи студентського самоврядування, діяльність яких спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентів соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Головою Студентського самоврядування Обліково-економічного факультету є голова студентського самоврядування. 18 листопада 2013 року цю посаду зайняв студент 25 групи Шаповалов Денис Олегович.

Голова студентського самоврядування - координує роботу всіх секторів факультету. Одним із основних завдань є взаємодія секторів, допомога головам секторів, а також допомога старостам груп, та студентам.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, для цього у структурі самоврядування передбачені: наукова студентська організація, культурно-масовий сектор, PR-сектор, спортивний сектор, професійний комітет студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку, студенти мають можливість щоліта відпочивати і оздоровлюватися в студентському таборі «Економіст» на Кароліно-Бугазі;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, тому саме на нашому факультеті студенти мають унікальну можливість займатися хореографією, вокалом, брати участь у КВН;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Студентське самоврядування - це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об'єднати навколо себе однодумців для організації спільних справ.

До членів ради студентського самоврядування відносяться:

 • Голова студентського самоврядування
 • Голова PR сектору
 • Профорг
 • Культорг факультету
 • Фізорг факультету
 • Голова наукового студентського товариства факультету

ONEU LOGO