Приймальна комісія


Правила прийому до ОНЕУ 2018 Правила прийому до аспірантури у 2018 році Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, обрахованого за 100-бальною шкалою, в шкалу від 100-200 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Одеського національного економічного університету Інформація для вступників-іноземних громадян на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2018 році, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання – файл «Info_Tablica_1_2018.pdf»

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра – файл «Info_Tablica_3_2018.pdf»

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) – файл «Info_Tablica_5_2018.pdf»


Наказ від 13.10.2017 р. № 1378 Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році Додаток 1. Додаток 2. (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка) Додаток 3. (Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності, за якими здіснюються формування та розміщення державного замовлення) Додаток 4. (Перелік конкрсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра) Додаток 5. (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200) Додаток 6. (Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році) Перелік спеціальностей, приом на навчання за якими здіснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO