Обліково-економічний факультет

Про факультет
Співробітники
 • 

  Москалюк
  Ганна Олександрівна
  Декан факультету
  к.е.н., доцент

  Наш девіз: «ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ» (Н. Вінер)

  Обліково-економічний факультет (ОЕФ) було створено у вересні 1947 року

  Факультет готує фахівців вищої освіти за програмами бакалаврів і магістрів з обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткуванню. За роки свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч фахівців. Зараз на факультеті навчається майже 500 студентів.

  Навчальний план передбачає вивчення найсучасніших дисциплін, засвоєння яких забезпечує фахівців знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення якості облікової та статистичної інформації, упровадження МСФЗ, ефективності контролю, економічного аналізу, аудиту та оподаткування. Впровадження нових інформаційних технологій в управління установами та організаціями виробничої і невиробничої сфер здійснюється з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

  Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними ступенями:
  • у бакалавріаті (4 роки) студенти одержують якісну підготовку із загальноосвітніх та фахових дисциплін, зокрема бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік, особливості обліку в різних галузях економіки, особливості обліку малого бізнесу, облік у бюджетних установах, бухгалтерський облік і звітність в управлінні, облік і звітність у системі оподаткування, податкові ризики, облік у зарубіжних країнах, облік у сфері зовнішньоекономічної діяльності, основи контролю, аудит, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, організація та методика економічного аналізу, аналітичне обґрунтування прийняття управлінських рішень та інші. Готують та захищають випускну роботу;
  • у магістратурі студенти оволодівають знаннями з: організації обліку на підприємстві, стратегічного управлінського обліку, якісного формування звітності, внутрішнього аудиту, методики аудиту на підставі МСА, МСФЗ, фінансового і стратегічного аналізу діяльності підприємств, визначення їх ефективності діяльності, податкового планування, професійної етики тощо. Проходять міждисциплінарні тренінги за фахом з використанням програмного продукту 1С: Підприємство, виробничу, переддипломну практику, захищають звіти та магістерську роботу.

  Після закінчення навчання студенти отримують диплом державного зразка та додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLIMENT).

  На факультеті діє ефективна система студентського самоврядування на чолі зі студентським деканом ОЕФ. Студенти беруть активну участь в олімпіадах і наукових конференціях як на рівні університету, так і в наукових заходах. що проводяться провідними ВНЗ країни. (перехід на сторінку – [Наші відмінники]).

  Найкращі студенти факультету постійно виїжджають за обміном на навчання у ВНЗ інших країн, а також беруть участь у програмах Work & Travel.

  ОЕФ бере активно участь у щорічних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, займаючи призові місця, зокрема «Студосінь», «Студвесна», «Міс ОНЕУ», а також в інтелектуальних іграх – «Що, де, коли?» та «Брейн-ринг».

  Спортивне життя студентів факультету та університету є дуже насиченим. Це практично всі види спорту – гімнастика, легка атлетика, футбол, гандбол, баскетбол, шахи та ін. Наші спортсмени неодноразово посідали перші місця практично в усіх видах спорту.

  Випускники нашого факультету є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, а саме: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, консалтинг, фінансова та фіскальна система, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. Вони обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, директорів, фахівців консалтингових та аудиторських компаній, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо.

  Наші випускники також працюють у нашому університеті та в інших вищих навчальних закладах України і за її межами.

  2014 року на ОЕФ створено Клуб випускників – постійно діюча організація, яка надає організаційні та консультаційні послуги студентам і випускникам ОЕФ щодо підтримки діяльності факультету, сприяння працевлаштуванню і професійному зростанню випускників, організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обміну інформацією про їх місце роботи, успіхи й досягнення. (перехід на сторінку – клуб випускників[Альбом випускників]).

  Сьогодні обліково-економічний факультет вносить значний вклад у науковий потенціал університету. До його складу входять п’ять кафедр, на яких працює 75 викладачів. Понад 80% викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання.

  Кафедри факультету мають широкі творчі зв'язки з науковими установами, підприємствами, організаціями, міністерствами. Активно ведуть міжнародну діяльність, укладаючи договори про співпрацю з науковими закладами за кордоном (Польща, Чехія, Грузія, Молдова тощо), публікуючи результати наукових досліджень у закордонних виданнях.

  На кафедрах факультету діє аспірантура, до якої приймаються найбільш здібні студенти.

  Якщо ми Вас заінтригували, то Ви маєте змогу власно взяти участь у всіх цих процесах. Для цього Вам залишається тільки одне – вступити до лав студентів обліково-економічного факультету Одеського національного економічного університету.

  Деканат факультету та його актив завжди готові допомогти Вам у виборі майбутньої професії.
  Чекаємо на Вас, шановні абітурієнти!
 • 
  Москалюк
  Ганна Олександрівна
  декан факультету, к.е.н., доцент
  Подвальна
  Наталія Едуардівна
  заступник декана факультету, к.е.н., доцент
  Будакова
  Валентина Павлівна
  методист факультету
  Патрикан
  Майя Василівна
  секретар факультету
  Єфімова
  Марія Олександрівна
  диспетчер факультету (4 корп.)

Успенська 91, к.305
724-37-38, 725-69-01
uef
 • Кафедри факультету
 • Презентації спеціальностей
 • Розклад занять
 • Наші випускники

  Бучацький І. А.
  Директор ТОВ «БІАпром»

  Бучацька А. Є.
  Головний бухгалтер ПП «Паркінг»

  Лисенко В. В.
  Комерційний директор ВАТ «Гостомельський склозавод»

  Лисенко О. В.
  Заступник головного бухгалтера Комерційного банку «Металург» (м. Запоржжя)

  Савіч Н. В.
  Керівник фінансового департаменту Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»

  Павловська Н. П.
  Заступник головного бухгалтера ВАТ «Фармація»

  Павловський В. В.
  Фінансовий інспектор УВД в Одеській області

  Романенко І. Г.
  Заступник головного бухгалтера Судноремонтного заводу (м. Рига)

  Бронецька О. К.
  Генеральний директор Чорноморського головного морського агентства «Інфлот»

  Дубенко Л. М.
  Заступник головного бухгалтера Чорноморського головного морського агентства «Інфлот»

  Борисенко Т. О.
  Головний бухгалтер ТОВ «Лондонська школа англійської мови в Одесі»

  Чимбер С. С.
  1-й заступник директора ТОВ «Дунайсудосервіс»

  Гайдуковіч Д. С.
  Начальник Управління маркетингової політики і реклами АБ «Південній»

  Вугельман П. В.
  Депутат Одеської міської Ради депутатів трудящих, Директор Бізнес-центру м. Одеси

  Кривошеїн Є. М.
  Директор ТОВ «Ліберті А», Засновник ПП «Камбуз»

  Большакова О. В.
  Головний бухгалтер ТОВ «Дізайн Італьяно»

  Садолюк Г. В.
  Головний бухгалтер ТОВ «Дистрібюторський центр «Інжпроект»

  Руснак А. Ю.
  Заступник начальника управління експлуатації газового господарства м.Одеси – Начальник абонентської служби ВАТ по газопостачанню та газифікації «Одесагаз»

ONEU LOGO