Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки


Кузіна
Руслана Віліївна
к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Кафедра створена у вересні 1968р. в результаті виділення з кафедри народногосподарського планування. Першим завідуючим був Познахірін Ф.Л., доктор економічних наук, професор, відомий фахівець з дослідження проблем розвитку галузі вівчарства в країні. Одночасно Ф.Л. Познахірін працював на посаді проректора інституту, а з червня 1971-го по травень 1972-го рр. виконував обов’язки ректора Вузу. Він був фундатором кафедри, сформував її склад.

В 1972 р. кафедру очолив Станіслав Григорович Дяченко, доктор економічних наук, професор, який займався дослідженням проблеми економіки, організації, планування та управління сільськогосподарським виробництвом в степовій зоні України.

За час керівництва кафедрою д.е.н., професора С.Г. Дяченко створена наукова школа по напрямкам підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. На базі проведених наукових досліджень захищено 14 дисертаційних робіт, видано 5 монографій, 300 статей і понад 100 методичних рекомендацій та посібників для студентів.

З 2002р. до 2006 р. кафедру очолював д.е.н., професор В.В.Деречин. Кафедра займалась науково-дослідною роботою. Викладачі кафедри опублікували понад 60 статей, 3 навчальних посібника та методичні рекомендації по дисциплінам кафедри.

З березня 2007 р. кафедру очолювала професор Л.Е. Дяченко. За цей період викладачами кафедри підготовлено і видано: курси лекцій по 5 дисциплінам кафедри загальним обсягом – 70 д. а., 25 методичних розробок та понад 80 наукових статей, 3 монографії – 35 д. а.

З 1 квітня 2015 року кафедру очолює к.е.н., доцент Кузіна Р.В.

З 1 вересня 2015 року кафедру «Економіки, організації та обліку в АПК» перейменовано в кафедру «Обліку та оподаткування в галузях економіки».

На кафедрі також постійно проводиться робота щодо поліпшення якісного складу професорського-викладацького складу. Серед членів кафедри: 8 доцентів і 3 викладачів. Кафедра працює над темою «Перспективи та напрями розвитку обліку та оподаткування в галузях економіки в умовах глобалізації».


вул. Успенська 91, к. 301
725-21-24
eoo.apk
 • Документація кафедри
 • Графік Індивідуальних занять

  Радова О.В. "Управління ефективністю бізнеса" 2 курс: 15.06 - 11.35, 21.06 - 13.00

  Кузіна Р.В. "Податкові ризики і податкові планування" 5 курс: 20.06 - 11.35

 • Дисципліни кафедри
  • Облік у фінансових установах і суб’єктах фондового ринку
  • Управлінський облік і економічна діагностика туристичних підприємств
  • Управлінський облік та економічна діагностика готельно-ресторанних підприємств
  • Моделювання економічних процесів підприємства
  • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
  • Контролінг
  • Професійна етика в бізнесі
  • Системи і моделі бухгалтерського обліку
  • Особливості обліку в галузях
  • Система технологій в харчовій промисловості
  • Економіка та організація агроформувань
  • Особливості обліку та звітності на підприємствах аграрного сектору
  • Облік у зарубіжних країнах
  • Стратегія підприємства
  • Ризикологія
ONEU LOGO