Кафедра фінансів

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
Події
Відео
 • 
  Волохова
  Ірина Семенівна
  завідуюча кафедрою
  д.е.н., професор

  На сучасному етапі кафедра фінансів здійснює підготовку студентів за ступенями бакалавра, спеціаліста та магістра зі спеціальності «Фінанси і кредит». Ведучи підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі економіки, кафедра забезпечує науково і методично викладання 23 курсів, базовими з яких є «Фінанси», «Податкова система», «Бюджетна система», «Казначейська система».

  З метою підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри широко застосовуються новітні технології навчання: презентації, проблемні лекції, дискусії, ділові ігри. Студенти 4-5 курсів проходять навчально-виробничу практику в Департаменті фінансів Одеської обласної ради, в Обласній та районних податковій адміністрації, в Управлінні Державного Казначейства, в Контрольно-ревізійному управлінні, в комерційних банках та на підприємствах різних форм власності.

  Кафедра має дві філії, у яких також проходять практику студенти:

  • ТОВ «Аудит-Вера» ЛТД;
  • Департамент фінансів Одеської міської ради.

  На базі філій організується проведення практичних і семінарських занять, ознайомлення з діяльністю підрозділів, виконання тематичних завдань та розв’язання проблемних ситуацій.

  На кафедрі постійно проводиться робота з підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу.

  Ведеться активне співробітництво з виконавчими та законодавчими органами, результати якого знайшли своє відображення у розробці рекомендацій та навчально-практичних коментарів щодо Бюджетного та Податкового Кодексів.

  До наукової роботи залучаються студенти 3-5 курсів через проведення олімпіад, наукових конференції, публікацій у наукових збірниках, участі у бюджетній тематиці.


  Історія кафедри

  Кафедра фінансів ОНЕУ відраховує свою історію від 1921 року, коли в Одеському кредитно-економічному інституті було започатковано роботу кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту. Означена кафедра здійснювала підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю «Фінанси і кредит». Керував роботою кафедри упродовж 1931-1945 років вчений зі світовим ім’ям, член комісії з фінансових питань Академії наук Українського Радянської Соціалістичної Республіки – Г.І. Тіктін.

  1946 року, коли перед колективом кафедри відповідно до вимог Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР постала необхідність розширення тематики викладання фінансових дисциплін, кафедра змінює на нетривалий час назву і називається відтоді кафедрою грошового обігу, фінансів та кредиту СРСР та іноземних держав. Керівництво роботою кафедри здійснює у ролі тимчасово виконуючого обов’язки завідувача д. і. н., проф. С.Я. Боровий (1903-1989). Упродовж 1954-1965 років роботою кафедри грошового обігу, фінансів та кредиту керує к. е. н. В.К. Куц.

  У 1965 року кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту реструктуризовано: розділено на дві – кафедру фінансів та кафедру грошового обігу і кредиту. Керував роботою кафедри фінансів к. е. н., директор ОКЕІ С.Я. Огородник. Наказом по ОІНГ № 72 від 18 лютого 1972 року на посаду завідувача кафедри фінансів призначено к. е. н., доц. О.П. Чернявського. У 1982 році на посаду завідувача кафедри фінансів за результатами конкурсних виборів призначено к. е. н., доц. І. М. Несмій. Упродовж 1984-1988 років роботою кафедри фінансів керує к. е. н., доц. Є.М. Ганевич. Від 1988 року до 2008 р. керівництво кафедрою фінансів здійснював д.е.н., проф. О.П. Чернявський.

  З 2008 року у зв’язку з переходом проф. О. П. Чернявського на іншу роботу кафедру очолює к.е.н., доц. Михайленко С. В. Протягом 2009-2010 р. кафедрою керує д.е.н., проф. Нейкова Л. І.. З січня 2011 р. повноваження керівника кафедри надано д.е.н. Барановій В. Г.


 • 
  Дубовик
  Ольга Юхимівна
  к.е.н., професор кафедри фінансів, доцент
  Логвіновська
  Світлана Іванівна
  к.е.н., доцент
  Кир’язова
  Тетяна Олександрівна
  к.е.н., ст. викладач
  Мартинюк
  Ірина Василівна
  к.е.н., ст. викладач
  Петрова
  Інга Ігорівна
  викладач
  Кобилецька
  Ольга Федорівна
  викладач
  Коваленко
  Лілія Анатоліївна
  викладач

 • 

  Кафедра фінансів на нинішній момент є провідним центром наукових розробок і досліджень у галузі фінансів, оподаткування, бюджету. На кафедрі продуктивно функціонують наукові школи з проблеми вивчення інфляційних процесів, міжбюджетних відносин, оподаткування. Наукові напрацювання знаходять своє застосування у розроблених професорсько-викладацькими силами кафедри науково-методичних комплексах: навчальних посібниках, опорних конспектах лекцій та висвітлюються у монографічних дослідженнях.

  Розділ кафедри фінансів ОНЕУ в Інституційному репозитарії ОНЕУ
  Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2017 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2016 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2015 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2014 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2012 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2011 р. Перелік публікацій професорсько-викладацького складу кафедри за 2010 р.
 • 

  17 жовтня 2017 року доцентом кафедри фінансів Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу 1 групи фінансово-економічного факультету зустріч з начальником управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Державної казначейської служби України в Одеській області на тему «Становлення та розвиток Державної казначейської служби України».

  Показати / сховати повний текст

  13 жовтня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та викладачів кафедри фінансів співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області було проведено семінар на тему: «Державна фіскальна служба України: етапи становлення та результати діяльності».

  Показати / сховати повний текст

  9 жовтня 2017 року завідувачем кафедри фінансів Волоховою І.С. та доцентом кафедри Курганською Е.І. було організовано та проведено для студентів 4 курсу фінансово-економічного факультету екскурсію до Державної казначейської служби України в м. Одесі.

  Показати / сховати повний текст

  21 вересня 2017 року для студентів Фінансово-економічного факультету та співробітників кафедри фінансів начальником Південного офісу Держаудитслужби України Муратовим Олегом Михайловичем було проведено семінар на тему: «Державна аудиторська служба України: основні завдання та результати діяльності».

  Показати / сховати повний текст

  12 червня 2017 року на кафедрі фінансів було проведено методичний семінар на тему "Методичні аспекти активізації навчання за допомогою сучасних технічних засобів". Семінар проводила ст.викладач, к.е.н. Кір’язова Т.О. В обговоренні взяли участь всі викладачі кафедри фінансів.


  З 29.04.2017 р. по 08.05.2017 р. викладачі кафедри фінансів (к.е.н., проф. Дубовик О.Ю., к.е.н., доц. Слатвінська М.О., к.е.н., доц.каф.фінансів Курганська Е.І.) знаходились у закордонному відрядженні, виконали наступні заплановані завдання:

  Показати / сховати повний текст

  30 березня 2017 року кафедрою фінансів Одеського національного економічного університету було проведено засідання круглого столу за темою: «РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН».

  Показати / сховати повний текст

  17 жовтня в межах тижня податкових знань відбулася зустріч представників кафедри фінансів ОНЕУ, фахівців ГУ ДФС в Одеській області з одинадцятикласниками Одеського економічного ліцею.

  Показати / сховати повний текст

  4 жовтня 2016 р. викладачами кафедри фінансів професором Дубовик О.Ю. і доцентом Шикіною Н.А. було проведено проблемно-орієнтовану лекцію з дисциплін «Митна справа» і «Фінансова безпека» з виїздом на територію Одеського морського торгового порту, де знаходиться митний пост «Одеса-порт».

  Показати / сховати повний текст

  Круглий стіл за темою: «Розвиток місцевих фінансів в Україні» (30.03.2016 р. ОНЕУ)

  Кафедрою фінансів 6 квітня проведенно методичний семінар, протягом якого було заслухано та обговорено доповіді:
  1. к.е.н., доцента Волохової І.С. "Сучасні освітні технології та їх адаптація при викладанні дисципліни "Місцеві фінанси".
  2. к.е.н., доцент Волохової М.П."Організація самостійної роботи студентів".

  Круглий стіл за темою: «Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації» (04.02.2015). Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ

  Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 29.05.2013 року. Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ

  Колектив кафедри на святкуванні 45-річчя фінансово-економічного факультету ОНЕУ

  Проведення практичного заняття з дисципліни «Бюджетна система» на філії кафедри в Департаменті фінансів Одеської міської ради
 • Бюджет-2017. Как будем жить? 7 канал Круглий стіл за темою: «Розвиток місцевих фінансів в Україні». Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ. Репортаж теларадіокомпанії ГРАД (Одеса, 30.03.2016 року) Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ». Організатор – кафедра фінансів ОНЕУ
  Репортаж теларадіокомпанії ГЛАС (Одеса,29.05.2013 року)
  «Межі компетенції судового експерта-економіста під час визначення шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення бюджетного законодавства».
  Доповідь к.е.н., професора кафедри фінансів ОНЕУ Хомутенко В.П. на семінарі для судових експертів-економістів країни (25.01.2015 року, Київ).
  «Кто такие домохозяйства и кое-что об их финансах»
  Виступ к.е.н., викладача кафедри фінансів ОНЕУ Коцюрубенко Г. М. на проекті "Science Slam", (30.11.2014 р., Одеса).
  «Проблемні питання в реалізації норм Податкового кодексу України щодо оподаткування спільної діяльності суб’єктів господарювання у сфері будівництва житла (експертна практика)»
  Доповідь к.е.н., професора кафедри фінансів ОНЕУ Хомутенко В.П. на семінарі «Зміни до Кримінального процесуального кодексу з призначення та проведення обов'язкових експертиз» (Київ,03.10.2014 р.)

вул. Пушкінська 26, кімн. 312
722-59-97
k.finans
ONEU LOGO