Кафедра математичних методів аналізу економіки

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Мацкул
  Валерій Миколайович
  завідуючий кафедрою
  к.ф-м.н., доцент

  Курс математики постійно викладається в нашому ВНЗ з часів його утворення (1921 р.). З відновленням ОНЕУ у 1944 році вища математика знову стала однією із базових дисциплін, яку вивчають майбутні економісти.

  У 1944 році кафедра вищої математики була складовою частиною кафедри обліку, статистики та математики, а з 1945 року - кафедри статистики і вищої математики, якою керував професор Антон Самойлович Боринєвич. У 1946 році кафедру очолив доцент У.Г.Славов. У 1949 році його замінив економіст-статистик, доцент Я.М. Еріх. З 1955 по 1962 рік кафедрою завідував доцент Ф.Г. Долгушевський.

  У 1962 році була утворена самостійна кафедра вищої математики і лінійного програмування. Нову кафедру очолив доцент Сергій Миколайович Лозинський. На посаді завідуючого С.М. Лозинського у 1965 році замінив талановитий педагог і організатор, доцент Володимир Терентійович Поляцький. В цей час на кафедрі працював відомий математик, професор Володимир Петрович Потапов.

  У 1974 - 1984 роках кафедрою керував доцент Борис Іванович Рухлін, який за 10 років створив ядро нинішнього колективу кафедри. У 1992 році кафедру вищої математики і лінійного програмування було перейменовано в кафедру математичних методів аналізу економіки.

  Значний вклад у науковий та науково-методичний розвиток кафедри зробили її завідуючі:

  1. кандидат технічних наук, доцент Журженко С.Л. (1984 - 1994);
  2. кандидат фізико-математичних наук, доцент Вітюк В.Ф. (1994 - 2004)
  3. кандидат фізико-математичних наук Мацкул В.М. (з 2004 по теперішній час).

  На кафедрі проводиться активна наукова та науково-методична робота, впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні мультимедійні технології, широко застосовується комп'ютерна техніка, розробляються нові курси, спрямовані на застосування математичних методів при дослідженні економічних проблем. Більшість викладачів приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, мають публікації в наукових журналах тощо.

 • 
  Мацкул
  Валерій Миколайович
  к.ф.-м.н., доцент
  Кирилова
  Людмила Олександрівна
  к.ф.-м.н., доцент
  Орлов
  Євген Вікторович
  к.ф.-м.н., доцент
  Чернишев
  Валентин Геральдович
  к.ф.-м.н., доцент
  Шинкаренко
  Володимир Миколайович
  к.ф.-м.н., доцент
  Козьма
  Олександр Олександрович
  к.ф.-м.н., доцент
  Чепурна
  Олена Євгеніївна
  к.ф.-м.н., доцент
  Михайленко
  Анастасія Віталіївна
  к.ф.-м.н., викладач
  Мальцева
  Євгенія Василівна
  ст. викладач
  Воропай
  Наталія Леонідівна
  ст. викладач
  Герасименко
  Тетяна Валеріївна
  ст. викладач
  Міскевич
  Юлія Олександрівна
  викладач
  Корсун
  Лілія Миколаївна
  старший лаборант
 • 


вул. Пушкінська, 26, к.306
722-63-70
mmd
ONEU LOGO