Бухгалтерія

Бухгалтерія - один із провідних структурних підрозділів Одеського національного економічного університету, який підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Основними завданнями бухгалтерії є:
  1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складання звітності;
  2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  3. Забезпечення контролю за використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторису.
Бухгалтерія ОНЕУ складається з окремих відділів:

1) Відділ розрахунку заробітної плати – займається нарахуванням та виплатою заробітної плати співробітникам університету;
Контактний телефон: (048) 723-63-47

2) Відділ взаєморозрахунків – веде нарахування та виплату стипендії, облік відряджень міжнародних та на території України, розрахунки по оплаті контрактів за навчання та гуртожитків, нарахування податків згідно чинного законодавства;
Контактний телефон: (048) 723-49-40; (0482) 33-24-87

3) Матеріальний відділ – проводить інвентаризацію, облік та списання основних засобів та матеріальних цінностей університету, розрахунки з дебіторами та кредиторами.
Контактний телефон: (048) 723-49-40

Колектив бухгалтерії – це окрема ланка цілого ланцюжка. В колективі є працівники, які присвятили своїй праці в бухгалтерії понад сорока років, молоді бухгалтера із захопленням переймають багаторічний опит своїх вчителів.

ONEU LOGO