Навчально-методичний відділ

Про відділ
 • 

  Нерян
  Віктор Володимирович
  Начальник відділу723-44-24

  Навчально-методичний відділ здійснює функції: організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, стажування викладачів, організації усіх видів практик. Відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших організацій, працює у тісній взаємодії з ректоратом, деканатами, кафедрами, іншими підрозділами університету.

  Начальник навчально-методичного відділу підпорядковується першому проректору, здійснює керівництво відділом і несе відповідальність перед ректором за успішне виконання покладених на відділ функцій. З питань організації навчально-методичної роботи начальнику навчально-методичного відділу підпорядковується весь викладацький та навчально-допоміжний склад університету.

  Структура

  До складу навчально-методичного відділу входять:

  • Сектор планування та організації навчального процесу (керівник – заст. начальника навчально-методичного відділу).
  • Сектор методичних основ навчання та видання навчально-методичної літератури (керівник – заст. начальника навчально-методичного відділу).
  • Сектор комерційного навчання, комплектування ДЕК та оформлення випускної документації (керівник – фахівець І категорії).
  • Сектор з організації питань прийому до університету, профорієнтаційної роботи та підготовки рекламних проектів (керівник – фахівець І категорії).
  • Сектор виробничої практики (керівник – керівник виробничої практики).
  • Сектор диспетчерського забезпечення (керівник – старший диспетчер).
  • Сектор обліку та статистики (- фахівець).
  • Сектор підвищення кваліфікації, стажування, виборів за конкурсом, оформлення контрактів професорсько-викладацького складу (- інспектор навчально-методичного  відділу).
  • Сектор по контролю за поточним станом навчального процесу та виконанням наказів, розпоряджень та рішень ректорату і Ради університету   (- інспектор по контролю навчального-методичного відділу).

вул. Преображенська 8, к.
723-09-67
uch-otdel
Документація щодо акредитації
ЛИСТ 20.03.2012 № 1/9-207 Щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689 Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 р. № 1021 Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти «Критерії акредитації спеціальностей вищих навчальних закладів». Витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 року, протокол №49. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-265 від 16.04.2009 р. «Щодо особливостей підготовки ліцензійних і акредитаційних справ». Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України « 1/9-207 від 20.03.2012 р. «Щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України № 2035л від 01.11.2010 р. «Про результати ліцензування, акредитації та атестації». Наказ Міністерства освіти і науки України №16 від 14 січня 2002 року «Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитації експертизи». Наказ Міністерства освіти і науки України №321 від 04.06.2002 року «Про встановлення нормативів витрат, пов’язаних з проведенням акредитації». Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 847 від 24.12.2003 р.». Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг». Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».
ONEU LOGO