Відділ документаційного забезпечення (канцелярія)

Співробітники
 • 
  Дігодюк Ірина Юхимівна Завідувач відділу

  Організовує роботу, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень керівників підрозділів університету, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного діловодства, формуванні справ і їх направленні на державне зберігання.


  Попова Оксана Олегівна Експедитор

  Приймає і обробляє вхідну і вихідну кореспонденцію (індексує, сортує, веде запис у реєстрових книгах і описах), перевіряє правильність її оформлення.

  Забезпечує зберігання документів, які проходять через експедицію.

  Стратуленко Юліанна ОлексіївнаДіловод

  Приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її у структурні підрозділи. Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.


  Микитишина Олена Юріївна Оператор комп’ютерного набору

  Виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо).

ONEU LOGO