Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності


Кузнецова
Інна Олексіївна
Завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра «Менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності» була створена у 1975 р. Її першим завідуючим (1975-1978 р.р.) був доктор економічних наук, професор Олександр Семенович Редькін (пізніше – проректор з наукової роботи університету), заслужений діяч науки і техніки України. Впродовж 1978-1982 р.р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гранатуров В.М., а з 1982 по 2010 р.р. - кандидат економічних наук, професор Козлова Г. М. З 1 вересня 2010 р. кафедрою завідує доктор економічних наук, професор Кузнецова І.О.

Ми здійснюємо підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з управління організацією.

Наші цінності:
  • студенти, яким ми сприяємо розкрити свій потенціал та отримати затребувану спеціальність в майбутньому;
  • інтерактивний підхід до навчання шляхом проведення тренінгів, ділових ігор, комп’ютерного моделювання;
  • зв'язок з бізнес-спільнотою через спілкування з керівниками підприємств.

Наша мета – підготовка кваліфікованих фахівців-лідерів конкурентоспроможних на ринку праці.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ СТАТИ:
  • УПРАВЛІНЦЕМ, який наділений владою і керує великим колективом працівників;
  • ЛІДЕРОМ, котрий спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свою харизму, авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
  • СТРАТЕГОМ, який формує цілі, завдання організації та методи їх досягнення;
  • НОВАТОРОМ, який може знайти нестандартні рішення та оцінити і швидко впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
  • ПРАКТИКОМ, який може використовувати свої знання;
  • НАСТАВНИКОМ, який може згуртувати колектив і направити його розвиток, сформувати організаційну культуру організації;
  • КОМУНІКАТОРОМ, який має певні здібності до встановлення контактів з партерами і владою та успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.
ТОДІ ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ МЕНЕДЖЕР!

вул. Гоголя, 18, к. 101
723-02-82
manager
management.dep.oneu@gmail.com
kafedra.men@mail.ru
ONEU LOGO