Кафедра статистики


Підгорний
Анатолій Захарович
Завідуючий кафедрою
к.е.н., професор

Кафедра статистики – один із старіших викладацьких колективів Одеського національного економічного університету – була створена ще у довоєнні роки, коли її очолював відомий одеський статистик професор Боріневич А.С. У повоєнні роки в різні часи кафедрою керували доцент Еріх Я.М., професор Долгушевський Ф.Г., професор Гольдберг А.М. Зараз кафедру очолює професор Підгорний А.З.

Найбільшого розвитку кафедра набула наприкінці 60-х – початку 70-х років минулого століття, коли розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Статистика» і була відкрита аспірантура при кафедрі для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

За час свого існування кафедра підготувала понад тисячу фахівців, у тому числі понад 100 для зарубіжних країн. Пройшли навчання в аспірантурі і захистили дисертації 38 осіб, із них три стали професорами, докторами економічних наук. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал та науково-методичну базу для підготовки фахівців високої кваліфікації. На кафедрі працює 2 професора і 9 кандидатів наук, доцентів, успішно функціонує аспірантура. Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, іншою навчально-методичною літературою.

Кафедра готує бакалаврів і магістрів для роботи у акціонерних товариствах, спільних підприємствах державних установах, і підприємницьких структурах.

Студенти одержують фундаментальну підготовку у сфері обробки й аналізу соціально-економічної інформації, прийняття управлінських рішень, прогнозування соціально-економічних процесів, фінансових і господарських ризиків на рівнях окремих організацій і установ, регіонів і держави в цілому.

Набір спеціальних дисциплін, що викладають студентам, дозволяє одержати роботу в будь-якій сфері: виробництво, торгівля, банківська і страхова справа, фінанси і податки, органи державного управління, викладацька робота у вищих навчальних закладах. Знання, одержані студентами нашої спеціальності повністю адаптовані до європейських стандартів.

З 2016 року в рамках спеціальності «Економіка» кафедра готує бакалаврів зі спеціалізації «Бізнес-статистика та аналітика» та магістрів за магістерською програмою «Статистика бізнесу та державного управління».

Наші випускники підготовлені для роботи в таких організаціях і установах як:

 • аналітичні і фінансові підрозділи підприємств, організацій і установ різних форм власності;
 • Національний й комерційні банки;
 • страхові та інвестиційні компанії;
 • Міністерство охорони здоров'я;
 • Державний Митний комітет й митниці;
 • підрозділи управління внутрішніх справ;
 • органи державної статистики;
 • консалтингові агенції та аудиторські компанії,
 • центри соціологічних та маркетингових досліджень;
 • організації, що займаються зовнішньоекономічною (у т. ч. фінансовою й туристичною) діяльністю
 • навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державної влади й управління.

вул. Гоголя, 18, к. 107
723-03-89
stat
 • Дисципліни кафедри
  • Теорія статистики
  • Економічна статистика
  • Соціальна статистика
  • Бізнес-статистика
  • Бізнес-аналітика в економіці та управлінні
  • Демографічна статистика
  • Статистика ринків
  • Фінансова статистика
  • Банківська статистика
  • Статистичне моделювання й прогнозування
  • Статистика людського розвитку
  • Міжнародна статистика
  • Історія статистики
  • Екологічна статистика
  • Статистика туризму
  • Багатомірний статистичний аналіз
  • Статистичні методи оцінки підприємницької діяльності
  • Статистика агробізнесу
  • Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності
  • Методологія статистичного дослідження біржової діяльності
  • Статистичні методи оцінювання ризиків
ONEU LOGO