Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту


Лоханова
Наталія Олексіївна
завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту – одна із перших кафедр, що були засновані в ОНЕУ.

З часів свого заснування вона неперервно розвиває всі форми академічного навчання та підтримує високий рівень наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю та аудиту.

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, фінансового менеджменту, оцінки, інформаційних обліково-аналітичних систем, оподаткування тощо.

Вже десятки років кафедра плідно співпрацює з всесвітньо визнаними центрами бухгалтерської науки: Празьким економічним університетом (м. Прага, Чеська Республіка), Краківським економічним університетом (м. Краків, Польша), Державним економічним університетом в Познані (м. Познань, Польша), Магдебургським університетом імені Отто Фон Гюрике (м. Магдебург, Німеччина), Університетом прикладних наук (м. Міттвайда, Німечинна), Полоцьким державним університетом (м. Новополоцьк, Білорусія), Господарською академією «Димитр Ценів» (м. Свіштоф, Болгарія), Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Республіка Молдова) тощо.

Завдяки багатовекторній міжнародній співпраці навчальні програми кафедри приведені у відповідність до вимог глобального ринку праці та стандартів Європейського Союзу. Про високий рівень якості освітніх програм кафедри свідчить їх акредитація світовими професійними організаціями, зокрема Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Великобританія) та Асоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів ACCA (Великобританія).

Студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 2017 року надана унікальна можливість паралельно з дипломом бакалавра або магістра отримати престижний міжнародний сертифікат СІМА Certificate in Business Accounting, який визнається в будь-якій країні світу, та є свідченням високого рівня отриманих професійних знань та навичок, а також їх відповідності міжнародним стандартам.

Міжнародна кваліфікація СІМА – це одна з найбільш престижних професійних кваліфікацій на глобальному рівні (деталі на сайті www.cimaglobal.com).

Також кафедра бухгалтерського обліку та аудиту ОНЕУ активно співпрацює з Британським інститутом присяжних бухгалтерів (ACCA, Великобританія). Викладачі кафедри мають сертифікати за програмою АССА/DipFR за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а студенти починаючи з 1 вересня 2016 року отримали право на заліки 6 навчальних модулів з 14 дисциплін АССА (F1-F6).

Щороку навчання на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту закінчують майже 200 випускників різних рівнів підготовки. Це енергійна та амбіційна молодь, які мають неперевершений рівень теоретичної та практичної підготовки для побудови своєї професійної кар’єри. Їх професійні компетенції належним чином оцінюють великі українські компанії різної галузевої спрямованості, соціальні та фіскальні служби, органи державної влади та аудиторські компанії. Наші випускники працюють в міжнародних аудиторських компаніях PricewaterhouseCoopers, Delloite Touch Tohmatsu, Ernst & Young, Beker Tilly тощо; на крупних вітчизняних підприємствах, зокрема в публічних акціонерних товариствах: ПАТ «Одеський кабельний завод», ПАТ «Одесагаз», ПАТ «Укрзалізниця»; ТОВ «ТЕНЕТ», ТОВ «Рошен Де Люкс», ТОВ «ЦЕМЕНТ» та інші.

Кафедра здійснює ступеневу підготовку студентів за ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії.

Сьогодні Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту викладає фахові та спеціальні дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Облік та аудит», «Аудит», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Облік і звітність у системі оподаткування», «Особливості обліку ЗЕД», «Внутрішній контроль», «Теорія фінансового контролю», «Комп’ютерний аудит», «Звітність підприємств», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Організація обліку», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Бухгалтерський облік і звітність в управлінні», «Основи наукових досліджень», «Облік за видами економічної діяльності», «Внутрішній аудит», «Комп’ютерні інформаційні системи в обліку та аудиті», «Облік інвестиційної і інноваційної діяльності», «Консолідована фінансова звітність» та інші.

Науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують 27 викладачів, з них 18 мають науковий ступень та звання: 2 доктора наук, професора; 16 кандидата наук, доцента.

На кафедрі постійно діє аспірантура, яка готує наукові та науково-педагогічні кадри за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Провідні фахівці кафедри мають міжнародні сертифікати: САР – 7, АССА/DipIFR - 2. Більшість викладачів кафедри є практикуючими бухгалтерами та аудиторами.


Наші партнери

вул. Успенська 91, каб. 401
722-41-98, 725-13-80
k.bua
kafedraboa@gmail.com
 • Документація кафедри
 • Презентації / Відео
 • Графіки захистів ДР, консультацій
  Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

  26 червня 2017 року о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

  29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

  27 червня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

  29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


  Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
  401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

 • Дисципліни кафедри
  БАКАЛАВРИ
  Нормативні
  • Бухгалтерський облік
  • Фінансовий облік 1
  • Фінансовий облік 2
  • Управлінський облік
  • Звітність підприємств
  • Аудит
  Вибіркові Пакет 1
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Облік у бюджетних установах
  Пакет 2
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  Пакет 3
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  • Контроль в системі управління
  • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

  МАГІСТРИ
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  • Державний фінансовий контроль
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
  • Державний фінансовий контроль
ONEU LOGO