Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту


І. Кількість договорів про співпрацю із закордонними організаціями
 1. Договір про співпрацю № 2 від 09.10.2014 р. з кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Державного університету ім. Джавіхішвілі, м. Тбілісі, Грузія.
 2. Договір про співпрацю № 3 від 9.10.2014 р. з кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Молдавської економічної академії, м. Кишинів, Республіка Молдова.
 3. Договір про співпрацю № 4 від 28.11.2014 р. з Установою освіти «Полоцький державний університет», м. Новополоцьк, Білорусь.
 4. Договір про співпрацю з Факультетом фінансів та обліку Вищої школи економіки, м. Прага, Чеська республіка.
 5. Договір про співпрацю з Празькою школою підприємництва та права, м. Прага, Чеська республіка.
ІІ. Закордонні відрядження викладачів для проведення наукової та викладацької роботи, стажування.
 1. К.е.н., доцент Кузіна Р.В. Участь у семінарі з бухгалтерського обліку та аудиту у рамках товариства практики (EduCop), 20-21 травня 2015 року, м. Баку, Азербайджан.
 2. Викл. Яцунська О.С. Наукове стажування на Факультеті фінансів та облку Вищої школи економіки в Празі, Чеська Республіка, з 2 листопада по 4 грудня 2015 р.
ІІІ. Закордонні фахівці, які були прийняти кафедрою
 1. PhD Bryane Michael, Oxford University. Відкриті лекції за темою «Проблеми внутрішнього аудиту в сучасних умовах»; «Проблеми застосування сучасних методів аналізу»; «Міжнародні стандарти аудиту: виклики та перспективи», 23-25 березня 2015 р., 4 корпус 405 ауд.
ІV. Доповіді викладачів за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах
 1. К.е.н., доцент Кузіна Р.В., м. Тбілісі, Грузія, 7-9 жовтеня 2014 р.
V. Aспіранти та студенти, які були направлені на навчання, виробничу практику за профілем підготовки або стажування до закордонних організацій і підприємств.
 1. Білозерцева К.М., виробнича та переддипломна практика з 12 січня 2015 по 3 травня 2015 р. на Філії Lahmeyer International GmBH, Казахстан.
VI. Дисципліни кафедри, що викладаються англійською мовою.
 1. Accounting. Sagareva D.A.
 2. Accounting in foriеng countries. Sagareva D.A.
VII. Mіжнародні конференції, які було проведено кафедрою.
 1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті євроінтеграції», 22-23 травня 2009 р.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», 19-20 травня 2011 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», 5-6 червня 2014 р.
 4. Міжнародна студентська науково-практична Інтернет-конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції», 17 квітня 2015 р.

вул. Успенська 91, каб. 401
722-41-98, 725-13-80
k.bua
kafedraboa@gmail.com
 • Документація кафедри
 • Презентації / Відео
 • Графіки захистів ДР, консультацій
  Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

  26 червня 2017 року о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

  29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

  27 червня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

  Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

  29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
  400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


  Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
  401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

 • Дисципліни кафедри
  БАКАЛАВРИ
  Нормативні
  • Бухгалтерський облік
  • Фінансовий облік 1
  • Фінансовий облік 2
  • Управлінський облік
  • Звітність підприємств
  • Аудит
  Вибіркові Пакет 1
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Облік у бюджетних установах
  Пакет 2
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  Пакет 3
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  • Контроль в системі управління
  • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

  МАГІСТРИ
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  • Державний фінансовий контроль
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
  • Державний фінансовий контроль
ONEU LOGO