Кафедра економічного аналізу


Волкова
Ніна Анатоліївна
завідуюча кафедрою
к.е.н., доцент

Кафедра економічного аналізу функціонує на обліково – економічному факультеті і готує фахівців вищої освіти за програмою бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Навчальний план передбачає викладання дисциплін, засвоєння яких забезпечує майбутнім фахівцям знання з питань аналізу діяльності суб’єктів традиційних та нових форм господарювання, аналітичної оцінки ефективності діяльності підприємств та ефективності використання їх виробничих та фінансових ресурсів, оцінки рівня конкурентоспроможності, фінансового ризику, економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання та ін.

Історія кафедри

Кафедра економічного аналізу веде свою історію від кафедри аналізу господарської діяльності, заснованої у 1966 році. Ще у післявоєнні роки у Інституті народного господарства розпочалась підготовка кадрів зі спеціальності "Оперативна техніка і облік в Державному банку". Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теорії бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в галузях народного господарства.

В умовах об'єктивної необхідності в удосконаленні аналізу господарської діяльності, як однієї із функцій управління, з одного боку, і як економічної науки з іншого виникла потреба у наукових дослідженях з теоретичних основ аналізу господарської діяльності та методики практичної аналітичної роботи. Ці завдання були покладені на нову кафедру аналізу господарської діяльності, яка була створена перед початком 1966-1967 навчального року за рішенням вченої ради інституту. Завідуючим нової кафедри призначили відомого фахівця, автора багатьох наукових і методичних праць з аналізу господарської діяльності, доцента, згодом професора Марка Романовича Ковбасюка. Далі кафедру очолюють: з 1971-1973 роки - професор Палій В.Ф., з 1974-1976 роки - доцент Романенков Д.Ф., з 1977 - 1983 роки - доцент Сосновський А.В., з 1984-1986 роки - доцент Фомін Ф.Ф., з 1987-1991 роки доцент, потім професор, Ковальов А.І., з 1991-2008 роки – професор Сосновський А.В., з 2008-2012 роки – доцент Волкова Н.А., з 2013 по 2014 роки – професор Дрозд І.К., з 2014- по 1 жовтня 2015 року – професор Лоханова Н.О., з 2 жовтня 2015 року - доцент Волкова Н.А. На сьогодні викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, 7 доцентів, 1 старший виклад, а також 4 аспіранта. Уся методична робота кафедри направлена на підвищення якості підготовки висококваліфікованих економістів-аналітиків. За останні роки колективом викладачів кафедри було підготовлено та надруковані 3 монографії, 7 навчальних посібника для студентів і викладачів економічних спеціальностей з грифом МОНУ та більш ніж 80 методичних вказівок для студентів усіх форм навчання. Викладання всіх дисциплін ведеться з використанням інтерактивних методів навчання. Широко застосовується дистанційні форми начання.


вул. Успенська, 91, кім. 404
725-13-60
k.agd
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  • економічний аналіз
  • аналіз господарської діяльності в галузях народного господарства
  • фінансовий аналіз
  • організація і методика економічного аналізу
  • стратегічний аналіз
  • моделі і методи прийняття рішень
  • основи наукових досліджень та методика викладання економічних дисциплін
  • управлінський аналіз
  • аналіз господарської діяльності підприємств туризму
  • аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства
  • обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства
  • аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
  • економічний аналіз за видами діяльності
ONEU LOGO