Кафедра управління персоналом і економіки праці


Никифоренко
Валерій Григорович
Завідуючий кафедрою
д.е.н., професор

Персонал – основа успішного бізнесу!
(девіз світового лідера електроніки Samsung)

У ХХI столітті успіх будь-якої ділової організації все більшою мірою залежить від її співробітників. Зараз недостатньо розбиратися в технічних, економічних і фінансових аспектах діяльності компанії, потрібно ще розуміти психологію людей, що працюють в ній, розуміти механізми, що визначають поведінку людей, спонукають їх здійснювати ті чи інші вчинки.

«До кожного підбирати ключик. В цьому мистецтво управляти людьми». (Бальтасар Грасіян, іспанський мислитель).

Саме таке мистецтво - управляти людьми - є провідним напрямком підготовки наших студентів. Це актуальна та важлива професія за якою майбутне. Фахівець з управління персоналом і економіки праці може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, мотивацію діяльності й основні системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи. Тому при підготовці фахівців з управління персоналом значне місце поряд з управлінськими та економічними дисциплінами відводиться дисциплінам соціально-психологічного змісту (психофізіологія, соціологія, психологія і соціологія управління, конфліктологія, організаційна поведінка тощо).

Випускники спеціальності "Управління персоналом і економіка праці"
Сфери професійної діяльності
 • Професійні посередники та дослідники на ринку праці:
  рекрутингові агентства, біржі праці, компанії з працевлаштування (аутстафери і аутсорсери), тренінгові центри та бізнес-школи, компанії Executive Search, організації коуч-менеджменту, агенції соціальних досліджень, кадрово-консалтингові фірми;
 • Комерційні структури:
  виробничі підприємства, ритейл і торгові фірми, транспортні компанії, PR, рекламні та іміджеві агенції, туристичні фірми, підприємства готельного і ресторанного бізнесу, страхові компанії, банківські установи, індустрія ЗМІ;
 • Державні та інші структури:
  Міністерство соціальної політики України, Пенсійний фонд України, Інститут демографії та соціальної політики ім. В.М. Птухи НАН України, науково-дослідні інститути, соціальні служби, органи місцевого самоврядування, штаб-квартири політичних партій.
Обіймають такі посади
 • Керівники HR-відділів (департаментів):
  HR-директор, директор із соціального розвитку компанії, директор з корпоративного PR (внутрішніх комунікацій), директор з охорони праці і надзвичайних ситуацій, головний професійний консультант, керівник відділу адаптації персоналу, керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу.
 • Професіонали в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства:
  хедхантер, кадровий аудитор, бухгалтер-кадровик, корпоративний іміджмейкер, фандрайзер в сфері соціального волонтерства, аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці, експерт з тімбілдінгу.
 • Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів:
  рекрутер, фахівець з аутстафінгу персоналу, експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу.
 • Менеджери:
  HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів.
 • Економісти
  : економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці.
 • Викладачі і наукові співробітники:
  викладач університету та вищих навчальних закладів, науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення, праця і зайнятість, економіка), професіолог, соціальний педагог.
 • Фахівці із соціального захисту населення:
  фахівець соціального страхування, спеціаліст з призначення і виплат пенсій, спеціаліст-кадровик державної служби, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник.

У навчальному процесі кафедра використовує такі передові форми й сучасні технології як ділові, рольові ігри, тренінги, розігрування господарських ситуацій. Впровадженню сучасних підходів до навчального процесу сприяє наявність на кафедрі сучасних мобільних мультимедійних систем, що значно поширює можливості ефективної праці викладачів і студентів.

На цей час кафедра має 4 філії, які створено на базі Головного управління праці і соціальної політики Одеської області та обласного центру зайнятості, Науково-дослідного інституту праці і соціальної політики України та ТОВ «Цемент» і кадрового агентства «УСПІХ».

При кафедрі діє аспірантура денної та заочної форми навчання, яка регулярно поповнюється талановитими випусниками факультету. З 2015 року відкрито докторантуру

Наші студенти постійно приймають участь як у Всеукраїнських так і в Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, входять до керівного складу самоврядування в університеті, займаються спортом та художньою самодіяльністю.

У межах договору про співробітництво між кафедрою і Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща) здійснюється програма обміну студентів і викладачів з метою їх стажування (кафедра організації і управління) та участі у міжнародних конференціях.

Також кафедра працює з Університетом прикладних наук Міттвайди (Німмечина) у напрямку обміну студентами на паритетній основі при взаємному визнанні результатів навчання і екзаменаційних оцінок та Програми подвійних дипломів.

При кафедрі створено кадрове агентство «УСПІХ», яке за підсумками перемоги у Всеукраїнському конкурсі на отримання Гранту Президента України для обдарованої молоді, організує «Ярмарок вакансій» та активно сприяє працевлаштуванню студентів.

Випускники кафедри працюють як в державних органах, так і в бізнесі: Соловйов А.Г. (1970р. випуску) – начальник управління пенсійного фонду України в Одеській області, Буратинський В.В. (1973р. випуску) – голова федерації профспілок Одеської області, Лаврухіна Л.А., Черновол О.Р. (1990р. випуску) – головні ревізори-інспектора державної податкової адміністрації в Одеській області, Смарусь М.О. (1990р. випуску) – старший менеджер фірми «Norma» (Швеція). Випускники останніх років: директор по персоналу у супермаркеті «Копейка» - Сибова І. (2005 р. випуску), менеджер у відділі кадрів податкової інспекції – Ворона В. (2011 р. випуску), менеджер по персоналу IT – компанії «НЕТ-ПИК» - Пачесна О. (2011 р. випуску), відділ логістики підприємства «Цемент» - Видинєєва О. (2011р. випуску), менеджер по персоналу у зарубіжній компанії Sunset Pool Management Inc. – Кузнецова Н. (2012 р. випуску), директор власного підприємства з міжнародного експедування – Никитин Б. (2012 р. випуску), менеджер по персоналу у гіпермаркеті «Епіцентр» - Белинська О. (2013 р. випуску), відділ по персоналу в IT – компанії «Люксофт» - Сало Я. та Макрій М. (2014 р. випуску), начальник відділу кадрів ТРК «Бриз» (ТВ та Інтернет провайдер) – Важина Е. (2015 р. випуску).

Кафедра має значну історію – вона була створена у квітні 1968 року. З цього часу кафедра кілька разів змінювала свою назву. Так, у 1967 році кафедра мала назву «Економіки та наукової організації праці», з 1990 року – «Економіки та соціології праці», у 2002 році кафедру перейменували в кафедру «Управління трудовими ресурсами», а з 2003 року кафедра має назву – кафедра «Управління персоналом і економіки праці». З 2000 року кафедру очолює д.е.н., професор Никифоренко Валерій Григорович.

За цей час кафедра приймала участь в розробці наукових тем за державним замовленням: «Формування та ефективне використання людських ресурсів в умовах ринкової економіки» - під керівництвом д.е.н., професора Крижко І.Д. (2004р.); «Розвиток підприємницького сектору як напрямок стабілізації зайнятості» під керівництвом д.е.н., професора Гродзінської І.О. (2004р.); «Формування багаторівневої системи розвитку людських ресурсів в Україні» - під керівництвом к.е.н., доцента Никифоренко В.Г. (2005р.); «Розробка концепції управління розвитком людських ресурсів в Україні» - під керівництвом к.е.н., доцента Никифоренко В.Г. (2006р.).

За останні 5 років на кафедрі захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій викладачами кафедри.

Персонал підприємства - це як футбольна команда: працівники повинні грати як єдина команда, а не компанія яскравих осіб. Завдання менеджера – створити таку команду! (Л. Якокка, президент Ford Motor Company).


пров. Привокзальний, 2, к. 205
785-70-69
k.upep
ONEU LOGO