Відділ міжнародних зв'язків

Erasmus + KA107 Exchange program з червня 2017 відкриває прийом заявок на участь у програмі

З червня 2017 Еразмус+ починає прийом заявок на участь студентів, аспірантів, викладачів та академічного персоналу ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності.

Протягом 2017-2018 років в рамках проекту передбачені гранти для студентів, аспірантів, викладачів та академічного персоналу.

Термін подачі заявок публікується в новинах програми

На даний момент приймають заявки наступні навчальні заклади:
I. Freie Universität Berlin ( Deutschland)

спеціальності:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
 • Менеджмент ,
II. D.A. Tsenov Academy of economics (Svishtov, Bulgaria)

спеціальності:

 • Міжнародна економіка;
 • Маркетинг;
 • Економіка підприємств;
 • Фінанси і кредит;
 • Облік і аудит;
 • Економічна теорія;
 • Менеджмент

Про програму

Еразмус + це освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців університетів та вищих навчальних закладів інших країн.

Проекти мобільності в рамках Еразмус+ припускають надання стипендій студентам, аспірантам і науково-педагогічним працівникам ОНЕУ на навчання або проходження стажування в одному з університетів-партнерів. При цьому результатом навчання повинні бути кредити ЄКТС, що мають бути нараховані приймаючим ВУЗом, після успішного завершення стипендіатом програми мобільності, і які будуть визнані в ОНЕУ.

Студенти можуть подавати заявки на отримання стипендії відразу в кілька університетів, однак для кожного університету повинен бути підготовлений окремий пакет документів (див. п. 3.2).

Студентам однієї спеціальності не заборонено подавати заявки на іншу спеціальність, однак потрібно враховувати, що всі вибрані вами предмети в обов'язковому порядку повинні бать перезараховані в ОНЕУ і вони не повинні суперечити навчальним планом вашої спеціалізації в ОНЕУ.

1. Вимоги до учасників

1.1. Для того, щоб взяти участь у програмі кандидат повинен бути на момент подачі заявки і протягом усього терміну мобільності студентом/ співробітником в ОНЕУ.

На додаток:
 • студенти бакалаврату можуть брати участь у програмі мобільності Еразмус + з другого року навчання.
 • студенти магістратури, які бажають подати заявку на навчання в аспірантурі повинні бути зараховані до аспірантури ОНЕУ на момент початку програми мобільності.

1.2. Володіння іноземною мовою

Кандидати повинні володіти англійською або будь-якою іншою мовою, на якій буде проводитися навчання на рівні встановленому приймаючим ВУЗом (як правило не нижче В2), а також надати відповідні сертифікати або форму самостійної атестації.

1.3. Сумісність

 • Студент може брати участь у програмах мобільності Erasmus+ загальною тривалістю до 10 місяців на кожному з освітніх рівнів (бакалавра, магістра або аспіранта) незалежно від кількості та типу мобільності.
 • Відібрані стипендіати не можуть одночасно бути одержувачами будь-якого іншого гранту, наданого Європейською комісією з метою навчання / викладання / стажування.
 • Стипендіати повинні реалізовувати свою мобільність в країні, відмінній від країни проживання.
2. Гранти

2.1. Стипендіати отримують грант, який покриває транспортні витрати до місця стажування і назад, а також передбачає певну суму на щомісячні витрати:

Грант Особисті витрати
Студенти 600-850 € на місяць, в залежності від країни
Персонал 120-180 € на день, залежно від країни
Транспортні витрати до місця стажування і назад
Студенти та персонал 275 € на участника

2.2. Стипендіати Еразмус + не звільняються від плати за навчання в ОНЕУ (контрактна форма навчання), але звільняються від неї в приймаючому університеті.

3. Процедура подачі заявки

3.1. Подача заявки

 • Кандидати (бакалаври, магістри, аспіранти) повинні заповнити анкету і відправити необхідні документи (3.2) електронною поштою на адресу: ird; george. Будь-які документи, отримані після зазначеного терміну, прийняті не будуть.
 • Лист-підтвердження буде відправлено кандидату електронною поштою після того, як його заявка (з усіма додатками) була успішно отримана.
 • Офіційною мовою заявки на участь у програмі є англійська. Всі документи, видані українською мовою повинні супроводжуватися перекладом на англійську. Всі переклади повинні бути виконані в бюро перекладів та завірені їх печаткою. Засвідчення нотаріуса на даному етапі не потрібно.

3.2. Документальний супровід

Студенти та аспіранти повинні надати наступні документи:

1. Application form - Аплікаційну форму

2. Letter of Confirmation – довідка про те, що Ви є в даний момент студентом або аспірантом ОНЕУ, що видається в деканаті Вашого факультету / у відділі аспірантури.

3. Transcript of records - Виписка з заліково-екзаменаційних відомостей.

За випискою Вам необхідно звернутися в деканат свого факультету (в виписку вносяться всі заліки та іспити, які Ви здавали, починаючи з 1 курсу. Виписка засвідчується підписом декана факультету та печаткою факультету, ОБОВ'ЯЗКОВО вказується середній бал успішності).

Аспіранти докладають диплом про вищу освіту з додатками до нього.

4. Official Language Certificate - офіційний сертифікат про знання іноземної мови. Під сертифікатом про знання іноземної мови мається на увазі сертифікат міжнародного зразка, (наприклад IELTS, TOEFL, FCE, CAE, та ін.) Якщо сертифіката нема, знання мови можна підтвердити окремою формою Self Assessment Sheet і рішенням комісії ОНЕУ.

5. Learning agreement - договір про навчання студента / аспіранта (Складається самостійно).

Бланк договору англійською і українською мовами завантажуємо тут UKR, ENG. Заповнюємо і підписуємо як англійський так і український варіанти. У навчальний план вносите список предметів, які Ви хочете вивчати (назва предмета і кількість кредитів) і які в обов'язковому порядку будуть перезараховані Вам після повернення. У середньому європейський студент за один семестр отримує 30 кредитів.

Для кожного з обраних університетів потрібно складати окремий договір.

Цей документ повинен бути підписаний деканом Вашого факультету і завірений печаткою, а також координатором проекту Еразмус+ в ОНЕУ (проректор з НПВРіМС, Шубартовського Г.І.).

6. Motivation statement – мотиваційний лист (максимум 2 сторінки, пишемо відразу англійською), в якому Ви повинні обгрунтувати вибір того чи іншого університету, а також Ваш індивідуальний навчальний план (предмети, які вибрали для вивчення).

Мотиваційний лист являє собою невелике есе (до 5000 знаків, близько двох сторінок А4; шрифтом 14, інтервал 1,5), в якому слід обгрунтувати, чим продиктовано Ваш намір взяти участь в освітній програмі, стажуватися або проводити дослідження в закордонному університеті, показати, що прийняте вами рішення ретельно продумано, відображає вашу особисту точку зору і продиктовано конкретними інтересами. Причини Вашого наміру брати участь в конкретній навчальній програмі представляйте в позитивному ракурсі, підкріплюючи слова прикладами, що демонструють Ваші здібності і досягнення. Мотиваційний лист має бути цілісним документом, підлеглим загальній ідеї.

Необхідними складовими мотиваційного листа є опис:

 • мети, яку Ви поставили і хочете досягти, взявши участь у даній освітній програмі;
 • конкретний напрям підготовки, в якій Ви хотіли б спеціалізуватися;
 • як ви будете надалі використовувати знання, отримані по закінченні програми;
 • наскільки добре Ви підготовлені і відповідаєте пропонованій програмі (Ваші академічні знання та навички, професійний або практичний досвід роботи);
 • фактори, що вплинули на формування рішення про вибір спеціалізації; (проілюструйте причини вашого вибору на основі особистого досвіду).

Якщо у Вас є які-небудь досягнення в громадській, спортивній чи науковій області, а також досвід зарубіжних стажувань, вказуєте це в мотиваційному листі.

7. CV (max 2 сторінки, пишемо відразу англійською) це автобіографія, як варіант заповнена за стандартом Europass. Вона повинна містити також інформацію про Вашу участь в наукових семінарах, конференціях, публікаціях тощо.

Завантажити її можна:http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

8. Passport - це сканована копія першої сторінки Вашого закордонного паспорта в кольоровому варіанті.

9. Додаткові документи (нагороди, дипломи, сертифікати про участь у стажуванні (за наявності).

Всі документи повинні бути відскановані окремо у форматі PDF (в хорошій якості, але при максимальному стиску). Файли повинні бути названі таким чином:

 1. Application.pdf
 2. Proof.pdf
 3. Transcript.pdf
 4. Certificate.pdf или SAS.pdf
 5. LA.pdf
 6. Motivation.pdf
 7. CV.pdf
 8. Passport.pdf
 9. Other.pdf

Кандидати (бакалаври, магістри, аспіранти) повинні заповнити анкету і відправити необхідні документи (3.2) електронною поштою на адресу: ird; george. Будь-які документи, отримані після зазначеного терміну, прийняті не будуть.

4. Тривалість періоду мобільності

Передбачено тільки короткострокове навчання. Період мобільності для студентів та аспірантів складає один семестр (його тривалість 5 місяців), для викладачів та персоналу до 1 тижня.Координатор програми Еразмус + в ОНЕУ:

Шубартовський Георгій Іванович,
проректор з НПВРіМЗ

george
+38 (0482) 32-79-16

Академічний координатор програми в ОНЕУ:

Шкурак Олена Миколаївна,
Начальник відділу міжнародних зв`язків ОНЕУ

ird
+38 (0482) 35-81-60

Новини проекту Загальна інформація Партнери проекту
Erasmus+, Ukraine Erasmus+, EU

Програма проекту .pdf
ONEU LOGO