Наукова робота в ОНЕУ


Науково-дослідна частина
Співробітники НДЧ
 • 
  Карпов
  Володимир Анатолійович
  начальник НДЧ ОНЕУ
  к.е.н., професор

  Науково-дослідна робота ОНЕУ здійснюється на 24 кафедрах і координується науково-дослідною частиною.

  Організаційна структура
  наукової діяльності ОНЕУ

  Внаслідок зусиль багатьох поколінь вчених в університеті створено найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі економічної освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних досліджень на високому науковому та методологічному рівні. До наукової роботи у 2015 р. залучено 341 науково-педагогічний працівник, зокрема: 7 академіків, 4 заслужених діячі науки і техніки, член-кореспондент Академії наук, 34 доктори наук, професори та 210 кандидатів наук, доцентів та 5 наукових співробітників.

  Протягом останнього року наукову діяльність університету організовано відповідно до європейського вектора економічного розвитку України, а також вимог закону про Вищу освіту. У зв’язку з цим в усіх напрямках наукової та науково-педагогічної діяльності сформовано і відкориговано основні пріоритетні напрями наукової діяльності відповідних підрозділів університету на період до 2020 року:

  • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;
  • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.
  Науково-дослідна робота протягом останніх років виконується відповідно до:
  • тематичного плану НДР, затвердженого Департаментом науково-технічного розвитку МОНУ (проведення фундаментальних і прикладних НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок коштів держбюджету)
  • тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою університету та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і науки України на 2009–2017 – 24 НДР (усі зареєстровані в УкрІНТЕІ).
  • на засаді господарських договорів на замовлення підприємств та установ регіону (проведення прикладних досліджень)

  Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи ОНЕУ з економічної теорії, банківської справи, фінансів, менеджменту, бухгалтерського обліку та аудиту. Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та продуктом наукової діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

  За останні п'ять років (2011-2015 рр.) виконано 71 науково-дослідна робота, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 14 (обсяг фінансування - 2157 тис. грн.). замовників – 57 (обсяг фінансування - 849 тис. грн.).

  Одним із основних напрямів реалізації наукових досліджень є публікації та доповіді на конференціях різних рівнів. В університеті постійно видаються 2 фахові збірники наукових праць, які зареєстровані Вищою атестаційною комісією України: "Вісник соціально-економічних досліджень", "Науковий вісник" а також англо-українське видання університету електронний науковий журнал з відкритим доступом «Проблеми економічного розвитку». За останнє п'ятиріччя викладачами та науковцями опубліковано 6290 наукових праць, у тому числі 5826 наукових статей, 170 монографій, 19 брошур, 275 підручників та навчальних посібників, що використовуються у навчальному процесі ВНЗ України. Науковцями університету зроблено майже 4000 доповідей на конференціях різних рівнів.

  Тільки за 2015 рік опубліковано 1869 робіт, загальним обсягом 1335,8 друк. арк., у тому числі монографій – 26, підручників та навчальних посібників – 34 та 1809 наукових статей, серед яких 609 статей студентів.

  Проведено значну підготовчу та організаційну роботу щодо підвищення рейтингу науковців університету, а також їх наукових видань, у яких підвищився рівень цитованості в українських та міжнародних наукометричних базах даних. За результатом цієї роботи збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International», до науково-інформаційного простору «СОЦІОНЕТ», а також видання науковців ОНЕУ залучено до національного проекту «Бібліометрика української науки». Окрім цього можна відзначити більш активну участь кафедр та окремих науковців університету в міжнародній реферативній базі «Google Scholar», а також створення та наповнення профілів у глобальному реєстрі науковців «ORCID».

 • 
  Карпов
  Володимир Анатолійович
  начальник НДЧ ОНЕУ
  к.е.н., професор
  Корольова
  Тетяна Сергіївна
  старший науковий співробітник, к.е.н.
  Котова
  Інна Миколаївна
  старший науковий співробітник
  Павлова
  Тетяна Володимирівна
  старший науковий співробітник
  Білоус
  Олена Юріївна
  молодший науковий співробітник
вул.Преображенська, 8
723-05-89
science

ONEU LOGO