Кафедра банківської справи


Кузнєцова
Людмила Вікторівна
Завідуюча кафедрою
д.е.н., професор

Здавна було три видатних винаходи:
вогонь, колесо та банківська система.
(Уілл Роджерс)

Кафедра банківської справи лічить свою історію з часу заснування Одеського кредитно-економічного інституту (ОКЕІ, 1931 рік).

У 1931 році в ОКЕІ, щоб готувати фахівців вищої кваліфікації для системи Держбанку СРСР, сформовано кафедру грошового обігу, фінансів та кредиту. Паралельно, з 1936 року, в інституті функціонує кафедра кредитної справи.

У 1988 році кафедру грошового обігу й кредиту було розформовано, а її штат поділено між кафедрою фінансів і кафедрою кредитування та розрахунків. Остання з 1994 року й дотепер має чинну назву – кафедра банківської справи.

У різні роки керівництво кафедрою здійснювали відомі вітчизняні фахівці з питань банківської справи, грошей і кредиту, зокрема Г.Л. Сахновський, М.М. Усоскін, С.І. Шехтман, М.Н. Печеник, П.І. Омета, В.І. Абрамов, Е.Г. Вайнштейн, М.Г. Бажал, В.І. Крашенинников, О.П. Солодчук.

З 2000 року кафедру банківської справи очолює д.е.н., професор Л.В. Кузнєцова.

За останнє десятиліття кафедра активно розвивається та вдосконалюється, підвищує свій кадровий потенціал. Викладачами кафедри було захищено 3 докторських і близько двох десятків кандидатських дисертацій, що дозволяє зробити висновок про високий рівень наукової та професійної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Кафедра впродовж всієї своєї історії була й залишається передовим науково-дослідним і навчальним центром банківської справи Півдня України.

Сьогодні кафедра готує фахівців з банківської справи, фінансів і кредиту. Підготовка бакалаврів здійснюється за двома напрямами – «Банківська справа» та «Міжнародний банківський бізнес» у рамках спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Дисципліни бакалаврського рівня:
Банківська справа
Міжнародний банківський бізнес

Для навчання в магістратурі пропонується дві спеціалізовані програми: «Управління фінансовою стійкістю банку» та «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку».

Дисципліни магістерського рівня:
Управління фінансовою стійкістю банку
Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

При кафедрі існує аспірантура та докторантура за науковою спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит», що готує фахівців найвищою кваліфікації для наукової, освітньої та практичної роботи.


вул. Преображенська 8, к.316
723-74-73
banking http://bankingoneu.wix.com/dbkg
ONEU LOGO