Кафедра економіки, права та управління бізнесом


Сментина
Наталія Валентинівна
зав. кафедри
д.е.н., професор

Кафедра економіки, права та управління бізнесом утворена 30 серпня 2017 року шляхом об’єднання кафедри економіки та планування бізнесу та кафедри правознавства.

Історія кафедри економіки та планування бізнесу бере свій початок з травня 1966 року, коли в Одеському інституті народного господарства (нині Одеському національному економічному університеті) зі складу кафедри народногосподарського планування та галузевих економік виокремилася кафедра народногосподарського планування. У ті часи кафедра зосередила у своєму складі усі галузеві економіки, що викладались в навчальному закладі – економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі, економіка матеріально-технічного забезпечення та інші, а також технологія галузей народного господарства.

З плином часу (що є наслідком змін у навчальному процесі) назва кафедри неодноразово змінювалася: з 1991 року - кафедра регіональної економіки та підприємництва; згодом – кафедра організації, планування та регулювання економіки; з 2006 року –кафедра економіки та управління національним господарством; з 2016 року – кафедра економіки та планування бізнесу.

Керівництво кафедрою здійснювали:
 • Курдюкова Ніна Гавриловна, к. е. н., професор, заслужений працівник вищої школи України – 1966–1980 рр.;
 • Зернова Тетяна Сергіївна, к.е.н., професор – 1980-1983 рр.;
 • Гулінський Я.П., к.е.н., професор – 1983 р.;
 • Сіваченко Ігор Юрійович, д.е.н., професор, академік Академії технологічної кібернетики – 1983–1991 рр.;
 • Кучеренко Віктор Романович, д.е.н., професор, академік Інженерної академії України – 1991–2008 рр.;
 • Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету – 2008–2014 рр.
 • Балджи Марина Дмитрівна, д.е.н., професор –2014-2017 рр.

Історія кафедри правознавства бере свій початок з 1967 року, коли на базі кафедри економічної географії у складі Одеського інституту народного господарства (нині Одеський національний економічний університет) створена кафедра правознавства та економічної історії.

Керівницво кафедрою здійснювали:
 • Греков Ігор Олексійович (1967-1974).
 • Пахомов Іван Микитович, д. юр. н., професор (1974-2011 р.)
 • Романадзе Луіза Джумберовна, к.ю.н., доцент (2013-2017 р.)

Кафедра економіки, права та управління бізнесом є випусковою за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціалізаціями:
 • «Економіка та планування бізнесу»;
 • «Муніципальна економіка».

Підготовка магістрів здійснюється за магістерською програмою професійного спрямування «Економіка, планування та управління бізнесом».

При кафедрі відкрита аспірантура і докторантура за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.


вул. Преображенська, 8, к.308
723-32-56
k.eung
ONEU LOGO