Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу


Герасименко
Віктор Григорович
Завідуючий кафедрою
к.е.н., професор

Кафедра створена в 2003 році у зв'язку із введенням в Україні нового напряму підготовки - "Туризм" та отриманням Одеським державним економічним університетом ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців за спеціальністю 6.050400 "Туризм".

До створення відособленої кафедри спеціалізована підготовка фахівців для туристичної сфери здійснювалася на кафедрі маркетингу і економіки туризму за спеціалізацією "Економіка і організація туризму". З 1995 року, коли відбувся перший випуск фахівців, по теперішній час вищу освіту за зазначеною спеціалізацією одержало більше 500 осіб. Випускники університету працюють у місцевих органах виконавчої влади, туристичних фірмах та агенціях, готелях, закладах санаторно-курортної галузі, транспортних організаціях, підприємствах екскурсійного, курортного, розважального обслуговування.

У 2007 році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У цьому ж році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців рівня кваліфікації «спеціаліст» і «магістр» з обсягом набору 100 осіб.

На кафедрі постійно удосконалюється навчально-методична і науково-дослідна робота, видані навчальні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України: "Основи туристського бізнесу" Герасименко В.Г., "Економіка і організація готельного і ресторанного господарства" Кузнєцова Н.М., «Культурний туризм» Петриченко П.А., „Економіка турфірми: практикум” Нездоймінов С.Г., Організація транспортних подорожей і перевезень туристів” Герасименко В.Г., Замкова А.В., „Ліцензування, сертифікація та стандартизація в сфері туризму” Галасюк С.С. Двоє викладачів кафедри Герасименко В.Г. та Нездоймінов С.Г. нагороджені нагрудними знаками "Почесний працівник туризму України". На кафедрі працюють чотири відмінника освіти України: Герасименко В.Г., Гродзинська І.О., Замкова А.В., Кузнєцова Н.М.

Завідувач кафедри Герасименко В.Г. входить до складу науково-методичної комісії МОНУ по напряму освіти "Сфера обслуговування".

При кафедрі створений осередок Асоціації працівників учбових закладів України туристського і готельного профілю, одним із засновників якої є наш університет. Викладачі кафедри співробітничають з Міжнародною асоціацією наукових експертів по туризму.

Інформація для абітурієнтів (напрями, спеціальності тощо)

В роботі у туристичній галузі є свої переваги та труднощі.

Бакалавр денної, заочної та вечірньої форм навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 125 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова (профільний предмет), українська мова та література, географія.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 50 осіб.

 

Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою за спеціальністю 242 «Туризм»

 

У роботі у готельно-ресторанній галузі є свої переваги та труднощі

Бакалавр денної форм навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Прийом у обсязі 50 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова (профільний предмет), українська мова та література, географія.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Прийом у обсязі 25 осіб.

 

Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

Пушкінська 25, каб. 205,
+38 (048) 722-01-22
tourism
ONEU LOGO