Кредитно-економічний факультетЩе декілька місяців і спливуть Ваші останні шкільні роки. Але, напевно, вже зараз , поміж проблем, пов’язаних із завершенням навчання у школі, Вас все більше турбує проблема Вашої майбутньої професії.

У світі існують тисячі професій і всі вони важливі, оскільки, втілюючись в працю кожного з нас, забезпечують розвиток суспільства і життєдіяльність людини. Постає питання – як визначитись, яка з професій найповніше відповідає Вашим здібностям, природним нахилам і характеру; Вашому баченню реалій сучасного життя і шляхів його удосконалення; Вашому усвідомленню суспільного призначення майбутньої професії та сподівань на власне благополуччя?

Випускники кредитно-економічно факультету мають компетентності:

 • розробляти і проводити стратегічну та тактичну політику банку в конкурентному середовищі;
 • організовувати та координувати колективну працю з надання банківських послуг;
 • забезпечувати ефективне узгодження використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у банківській установі;
 • організовувати планування, здійснювати поточний контроль і координацію діяльності, делегувати повноваження, добирати виконавців і розподіляти обов’язки,
 • впроваджувати ефективні технології обслуговування;
 • здійснювати управління інноваційними процесами, заохочувати працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;
 • організовувати маркетингові дослідження, аналізувати стан і динаміку попиту на банківські послуги, формувати попит та стимулювати надання нових банківських послуг, вести рекламну та консультаційну роботу;
 • забезпечувати необхідний рівень якості послуг, здійснення комерційних операцій, координувати зовнішньоекономічну діяльність;
 • забезпечувати захист інтересів України при здійсненні комерційної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • вирішувати питання добору, оцінювання, наймання, виховання, розвитку та вивільнення кадрів, концентрувати зусилля на безперервному підвищенні якості роботи персоналу;
 • використовувати методи наукової організації праці і оргпроектування, ефективної системи мотивації та оплати праці;
 • формувати організаційну структуру бізнесу на підприємстві;
 • формувати у працівників підприємства науковий світогляд і сприйняття духовних цінностей;
 • працювати з іншими фінансовими установами;
 • забезпечувати ризикозахищенність та конкурентоспроможність банківської діяльності.

На Ваш вибір впливатимуть – школа, батьки та їх професійний досвід, поради старших товаришів, засоби масової інформації тощо. Варто прислухатись, на наш погляд, і до думки тих, хто безпосередньо навчає професії, з наукових позицій оцінює перспективи розвитку ринкової економіки та прогнозує попит на найбільш запитувані професії.

Шановні випускники, майбутні абітурієнти! Ви погодитесь, що однією із найважливіших професій на початку ХХI століття є професія економіста. Ми зі свого боку додаємо, що найбільш популярною серед сучасної молоді є професія економіста банківської справи. Оскільки, саме банківська система відіграє ключову роль у функціонуванні ринкової економіки. Впевнитись у перевагах саме такого вибору Ви зможете, ознайомившись із запропонованою Вам інформацією.

Кредитно-економічний факультет є одним з провідних факультетів Одеського національного економічного університету. З часу свого заснування – 1931 рік – і до наших днів, він пройшов тривалий шлях становлення і розвитку. Кредитно-економічний факультет початку третього тисячоліття – це сучасний навчально-методичний і науковий підрозділ університету з підготовки висококваліфікованих фахівців банківської справи та наукових кадрів.

Спеціальність «Банківська справа» - акутальна і перспективна. «Коли вчишся, здається, що деякі предмети зайві. Але зараз, через багато років, можу сказати: спасибі рідному «Нархозу»! Дуже знадобилися знання отримані на кредитно-економічному факультеті і здобуте в ньому відповідальне ставлення як до навчання, так і до обраної професії. Завдання банків - вкладати гроші та розвивати економіку, тобто банкіри визначають стан суспільства. Коли я бачу, що відкрився магазин, на який ми дали гроші, або завод з нашою допомогою відновив роботу - це для мене радість. Банки отримують прибуток не тільки у вигляді відсотків, але і від того, що усім навкруги стає краще жити» - випускник кредитно-економічного факультету 1993 року, заслужений економіст України, з червня 2012 р Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Фахову підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та магістрів за спеціалізацію «Банківська справа» на науковим напрямом «Управління діяльністю банків на ринку фінансових послуг» та за практичним напрямом «Банківський менеджмент» здійснюють високоосвічені фахівці з вагомим науковим, педагогічним та практичним досвідом. Багато з яких є провідними фахівцями і відомим вченими не тільки в Україні, але із за кордоном.

Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів охоплюють цикл фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, що забезпечують підготовку всебічно ерудованих фахівців-економістів. Включені до навчальних планів дисципліни, їх зміст відповідають впроваджуваним на факультеті європейським стандартам вищої освіти, сучасним принципам організації навчального процесу; дозволяють по-новому проводити традиційні аудиторні заняття, готуючи творчих, нестандартно мислячих фахівців для практичної роботи у сфері кредитування, здатних створювати власні знання та впроваджувати їх у відповідні сегменти фінансово-банківської системи національної економіки.

Необхідність у кваліфікованих фахівцях з банківської справи завжди залишається актуальною. Україна, як і будь-яка економічно розвинена країна, не зможе розвиватися без кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити ефективне функціонування банківської системи та економіки держави в цілому. Тому на факультеті регулярно організовуються зустрічі студентів із фахівцями-практиками банківської сфери, серед яких багато успішних нині випускників нашого факультету. Такі зустрічі є цінними для майбутніх фахівців, які прагнуть побудувати успішну кар’єру та опанувати секрети професійної майстерності банкірів.

Аудиторна підготовка бакалаврів і магістрів на кредитно-економічному факультеті тісно пов’язана з формуванням у них практичних навичок. Перевірці і закріпленню теоретичних знань сприяє діюча не один рік мережа баз практики. Всі, без винятку, студенти нашого факультету мають гарантовану можливість пройти під керівництвом досвідчених фахівців виробничу практику у різних структурних підрозділах банку, напрацювати свій перший досвід роботи на майбутніх позиціях, зібрати необхідні матеріали для написання магістерської дипломної роботи.

Освіта яка отримана на кредитно-економічному факультеті є універсальною. Студенти та випускники можуть працювати в усіх сферах економіки, в тому числі в банківських установах, а саме: біржовий брокер, трейдер, фінансовий аналітик, фінансовий директор, керуючий активами, кредитний менеджер, фахівець відділу інвестиції, фахівець відділу цінних паперів, фахівець відділу ризик-менеджменту, фінансовий та інвестиційний консультант, менеджер по роботі з юридичними особами, менеджер по роботі з V.І.Р.-клієнтами, аналітик банківських технологій (АВС Б2), фахівець відділу методології бізнес-процесів, керівник фінансової служби, фахівець з оцінки і продажу бізнесу, керівник проектів у банківському секторі, провідний фахівець корпоративного бізнесу, фахівець супроводу банківських систем, директор філії банку, начальник відділення, начальник операційного бек-офісу так і на підприємствах, в страхових компаніях та ін.

ONEU LOGO