Відділ міжнародних зв'язківФакультети і спеціальності

1. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

 • спеціальність 051 Економіка: спеціалізації:
  • економічна теорія,
  • економічна кібернетика,
  • прикладана статистика,
  • управління персоналом і економіка праці
 • спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації:
  • економіка підприємства,
  • товарознавство і торговельне підприємництво
 • спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація:
  • менеджмент

2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит

3. ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини спеціалізація:
  • міжнародна економіка
 • спеціальність 075 Маркетинг спеціалізація:
  • маркетинг
 • спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа спеціалізація:
  • готельно-ресторання справа
 • спеціальність 242 Туризм спеціалізація:
  • туризм

4. КРЕДИТНО - ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит

5. ОБЛІКОВО - ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • спеціальність 071 Облік і оподаткування спеціалізації:
  • облік і аудит

6. ЦЕНТР ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • спеціальність 051 Економіка: спеціалізація:
  • управління персоналом і економіка праці
 • спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація:
  • економіка підприємства
 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит
 • спеціальність 071 Облік і оподаткування спеціалізація:
  • облік і аудит
 • спеціальність 075 Маркетинг спеціалізація:
  • маркетинг
 • спеціальність 242 Туризм спеціалізація:
  • туризм

7. ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • спеціальність 051 Економіка: спеціалізація:
  • управління персоналом і економіка праці
 • спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація:
  • економіка підприємства
 • спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація:
  • менеджмент
 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація:
  • фінанси і кредит
 • спеціальність 071 Облік і оподаткування спеціалізація:
  • облік і аудит
 • спеціальність 056 Міжнародні економічні відносини спеціалізація:
  • міжнародна економіка
 • спеціальність 075 Маркетинг спеціалізація:
  • маркетинг
 • спеціальність 242 Туризм спеціалізація:
  • туризм

 


вул.Преображенська, 8, каб. 125
+38 (0482) 32-79-16, 35-81-60
+38 (048) 723-11-81 (fax)
george
ird
ONEU LOGO